Per al BLOC es demostra que retiraren els del passeig “per pura hipocresia i cinisme polític”.

Els econacionalistes alerten de l’existència d’un “rastell malèvol” que provoca molts accidents entre els vianants als carrers 9 d’Octubre i Jaume Torres.

El Bloc Nacionalista Valencià de Gandia no amaga la seua sorpresa i de mols ciutadans en comprovar que els bancs que el Departament Territori, Sostenibilitat i Habitatge, que dirigeix Fernando Mut, ha col·locat a la recentment remodelada Vilanova no tenen respatller. I és que els nacionalistes recorden que l’anterior legislatura, quan començaren les obres de remodelació del Passeig, des de l’oposició, “el senyor Mut va criticar durament el mobiliari urbà triat fins el punt que una de les seues primeres accions en prendre possessió va ser substituir-los. La raó: no tenien respatller, la qual cosa resultava incòmoda per a la gent gran. Eixa afirmació no era certa del tot. Els bancs estaven partits, de manera que la meitat comptava amb respatller i l’altra meitat no, la qual cosa complia, a més, amb les recomanacions sobre accessibilitat del mobiliari urbà”. Així, els bancs foren substituïts per uns altres i col·locats al port. “Es veu que la gent gran de la platja i del Grau, al contrari que els que transiten el Passeig, no té problemes per seure’s en aquells bancs que només compten amb respatller en la meitat… “Però el dubte sobre si les seues crítiques als bancs del Passeig eren pura hipocresia, pur cinisme polític, s’han desvetllat: ho eren. El senyor Mut, en la primera obra en la via urbana que acaba, la Vila-Nova, ha instal·lat els bancs. I, per a la nostra sorpresa, no tenen respatller!”

D’altra banda, els econacionalistes també denuncien l’existència de rastells quasi imperceptibles als carrers Jaume Torres i 9 d’Octubre que han provocat accidents. “Durant l’execució del primer, es va observar l’existència d’un diminut rastell, quasi imperceptible sobretot per a la gent gran, que ja ha ocasionat nombroses caigudes, algunes d’elles amb ferides d’importància. Este extrem fou advertit als responsables tècnics de l’obra i, també, als polítics. La resposta ha estat la repetició del “rastell malèvol” al carrer 9 d’Octubre, executat molt després. Des del Bloc, demanem que se subsane immediatament per evitar més accidents”.

Tot i això, el BLOC reconeix que l’obra, com qualsevol altra a la via urbana i de certa envergadura, “necessita d’un temps per comprovar possibles deficiències, les quals, d’altra banda, són fins a cert punt, normals”.