En una circular repartida als pares i mares s’assegura que l’ajuntament només garanteix l’assumpció de la diferència deixada de pagar per la Conselleria fins a desembre (“l’Ajuntament ens ha comunicat que podem assumir esta diferència fins el mes de desembre de 2009”, diu textualment l’escrit).

Des del BLOC consideren que “la insensibilitat” mostrada per la Generalitat no hauria de ser seguida pel govern municipal. “Ara, quan els responsables de l’Ajuntament de Gandia afirmen que estan preparant els pressupostos per a l’exercici 2010, és el moment de preveure l’assumpció d’eixa diferència en el cas que el Govern Valencià no rectifique l’acord que ha pres”.

Asseguren que en una conjuntura complicada com l’actual Orengo ha d’apostar per l’adopció de mesures que busquen ajudar l’economia de les famílies afectades per la crisi.

FACUND PUIG: “Recentment, el govern municipal ha aprovat increments en ensenyament i en menjador de les escoles infantils municipals. Ens agradaria que la responsable del Departament d’Educació deixara ben clar que en esta legislatura no se’n tornaran a produir”.