L’Ajuntament de Gandia, mitjançant l’empresa Iniciatives Públiques, passarà a controlar el 49% de la Cooperativa Comercial del Centre Històric.

FACUND PUIG: “L’Ajuntament de Gandia es creu legitimat per a controlar el 49% d’una associació lliurement i legalment constituïda. Però fins a quins extrems hem arribat? Qui és l’ajuntament per a intervindre, amb diners de tots els ciutadans, en la gestió d’una agrupació social com la dels comerciants del Centre Històric de la ciutat? És eixa la manera d’actuar del govern municipal a partir d’ara? ¿És que l’Ajuntament de Gandia pensa començar a intervindre totes i cadascuna de les associacions comercials, culturals, veïnals o recreatives que no seguisquen al peu de la lletra els seus dictats? Ho tornem a repetir: ens sembla una autèntica barbaritat de conseqüències imprevisibles”

DEUTE INEXISTENT: Si segons el màxim dirigent de la coopertiva, no hi ha deute, la justificació de la intervenció de l’alcalde no té consistència per als econacionalistes.

L’OBJECTIU D’ORENGO: Pretén tutelar i dirigir una associació de comerciants que estiga gestionada per persones a qui ells puguen controlar.

CONSEQÜÈNCIES: “¿És que el govern municipal pensa fer el mateix amb totes les associacions que no seguisquen al peu de la lletra els seus designis i els seus interessos?”

PROPOSTES DEL BLOC-VERDS:
1.- Hauria d’excloure el comerç de Gandia del debat polític i partidista.
2.- Hauria de potenciar el comerç tradicional de la ciutat, oferint-li ajudes directes que possibiliten els comerciants superar la crisi en què està immers el sector.
3.- Hauria d’oblidar-se de l’estratègia de seguir promovent l’oferta de sòl comercial en la perifèria de la ciutat, fet que suposa una competència molt dura al comerç tradicional de Gandia.
4.- Hauria d’invertir el temps, cosa que fins ara no ha fet, a posar en pràctica, d’una vegada per totes, les recomanacions contingudes en el Pla d’Actuació Comercial encomanat per l’Ajuntament de Gandia a la Cambra de Comerç que conté mesures pràctiques per potenciar el nostre comerç i del qual mai més no hem sabut res.