Presenten a l’Ajuntament de Gandia una moció, perquè el Ple demane el Consell que exigisca la Govern de l’Estat les accions oportunes davant la Unió Europea per tal de millorar les ajudes econòmiques destinades, la revisió del compliment de les clàusules de respecte dels drets humans que consten en els tractats de tercers països o establir la preferència europea en l’adquisició dels productes agraris davant l’actitud de països tercers, que tenen acord preferencial amb la Unió Europea, i que col·laboraran amb Rússia.

El veto de Rússia a la importació de productes agrícoles procedents de la Unió Europea, entre ells les fruites i hortalisses, que ja ha entrat en vigor, representa una problemàtica afegida a la mala situació del camp valencià. El mercat rus ha estat un mercat emergent en els últims anys per als productors agrícoles valencians, augmentant el valor de les exportacions agroalimentàries a Rússia fins a una quantitat propera als 138 milions d’euros, dels quals 99 corresponen a fruites; 29 a llegums i hortalisses i 10 a conserves vegetals i sucs. El camp valencià va exportar a Rússia en 2012 unes 141.000 tones de fruites i hortalisses.

El cultiu més afectat per aquest veto seria el dels cítrics ja que, segons dades de 2012 , el valor de les exportacions cap a Rússia va suposar una facturació de 47 milions d’euros, amb un augment del 32% respecte a l’any anterior. La propera campanya, en cas de mantenir-se el veto, podria complicar-se si no es pot exportar a Rússia.

Compromís considera que les mesures anunciades per la Comissió Europea i el Ministeri d’Agricultura per pal·liar el veto de Rússia als productes agraris europeus “són totalment insuficients i amb prou feines beneficiaran als agricultors i ramaders valencians. Per posar un exemple podem afirmar que les ajudes que podran percebre els productors valencians de préssecs i nectarines va a ser totalment irrisòria. La UE ha acordat concedir 29,7 milions d’euros a tots els productors europeus per a la retirada d’ambdues fruites i 3 milions més per a promoció”. Per tot això la Unió de Llauradors, conjuntament amb la seva organització estatal Unió d’Unions, va celebrar el dia 26 d’agost un acte de protesta per reclamar solucions efectives davant el bloqueig de Rússia a les importacions de productes agraris procedents de la Unió Europea al temps que denuncien l’ajornament de presa de decisions per part de la Comissió Europea davant aquest assumpte en cultius com els cítrics, el caqui o la magrana.

Compromís denuncia també l’erràtica política internacional europea que pren decisions sense tenir en compte les conseqüències que poden tenir per al membres de la Unió, més enllà d’Alemanya, França o el Regne Unit i que habitualment tenen resultats molt negatius per a l’agricultura mediterrània i en particular per la valenciana. “Tampoc podem mantenir-nos en silenci mentre Rússia està gestionant noves condicions de compra amb països que tenen acord preferencials amb la Unió Europea”.

Així, sol·licitarà el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Gandia per a la següent proposta d’acord:

PRIMER.- L’Ajuntament de Gandia insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal de que relitze les accions oportunes davant la Unió Europea per tal de millorar les ajudes econòmiques destinades a pal·liar els efectes del veto rus a les importacions europees en relació al productes agraris valencians i en especial per a que els cultius com els cítrics , el caqui o la mangrana es contemplen dins d’aquestes mesures.

SEGON.- L’Ajuntament de Gandia insta el Consell per a que duga a terme les accions oportunes per tal de que el Govern de l’Estat procedisca a exigir a la Unió Europea la revisió del compliment de les clàusules de respecte dels drets humans que consten en els tractats de tercers països, deixant sense efecte aquests tractats en el cas de cerificar-se el seu incompliment.

TERCER.- L’Ajuntament de Gandia insta el Consell per tal de que sol·licite del Govern de l’Estat establir la preferència europea en l’adquisició dels productes agraris davant l’actitud de països tercers, que tenen acord preferencial amb la Unió Europea, i que col·laboraran amb Rússia.

QUART:- L’Ajuntament de Gandia insta el Consell a que demane al Govern de l’Estat que presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les polítiques destinades a la busca i apertura de nous mercats així com a la conservació dels mercats actuals.

CINQUÉ.- L’Ajuntament de Gandia insta el Consell a crear una mesa de seguiment del conflicte derivat del veto rus a les importacions de productes del Unió Europea en la que estiga representat el Consell, les organitzacions professionals agràries i els grups polítics de Les Corts.

SISÉ.- El Consell donarà compte de les gestions realitzades a Les Corts Valencianes en compliment d’aquests acords en el termini màxim de trenta dies a partir de la seua aprovació.