Compromís exigeix la paral·lització immediata de la construcció del col·legi britànic

La Conselleria prohibix “la implantación en eixe espai d’un equipament d’ús educatiu” pel risc d’inundabilitat de la zona.

El Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Gandia ha tingut accés als informes redactats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient sobre el caràcter inundable de la parcel·la ubicada al Polígon Alcodar on es vol construir un col·legi britànic.

Les conclusions que es desprenen de la lectura dels dos informes són ben clares:

a.- La Confederació autoritza les obres però es llava les mans sobre el que puga passar i remet l’assumpte a altres administracions competents.

b.- La Conselleria prohibix de manera rotunda la construcció d’un col·legi en eixe espai.

Algunes cites textuals dels informes són ben concloents :

Després d’autoritzar a l’Ajuntament de Gandia la construcció de l’edifici, l’organisme que depén del Ministeri d’Agricultura, diu textualment:

“4.- Esta autorización no supone pronunciamiento sobre la no inundabilidad de las obras que se autorizan, siendo su objeto específico el de proteger el régimen de corrientes en avenidas y no incrementar el riesgo de producción de daños en personas y bienes. La conveniencia de implantar el uso objeto de autorización en una zona con un posible riesgo de inundación, deberá ser analizada por la administración competente en materia de urbanismo.

8.- Esta autorización no excluye ni presupone las que pueden ser necesarias de otros organismos de la Administración Central, Autonómica o Local.

10.- Esta Confederación Hidrográfica del Júcar no responde de cualquier afección provocada por causa de crecidas, tanto ordinarias como extraordinarias”.

Per la seua banda, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que és “la administración competente en materia de urbanismo” a què fa referència la Confederació, en el seu informe és ben clara:

“Atendiendo a la afección de riesgo de inundación, de los niveles determinados, y a la compatibilidad de la modificación, la implantación de los usos y la instalación de nuevas construcciones, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

.- No podrá implantarse un equipamiento de uso educativo, por aplicación de la determinación novena del artículo 10 del Anexo I del Decreto 104/2014 del Consell”.

Vista la documentació a què hem fet referència, Compromís es pregunta per què, a pesar del que diuen els informes, continuen realitzant-se les obres de construcció del col·legi. ¿És que es vol fer la bola més grossa perquè la indemnització posterior a què puga tindre dret l’empresa concessionària siga més gran?

És per aquesta raó, que la portaveu, Lorena Milvaques, exigix la paralització immediata de les obres a què fem referència “i, de manera rotunda, ens comprometem a realitzar totes les actuacions necessàries per a impedir que es materialitze la construcció d’un col·legi en una zona inundable perquè pot suposar un perill per a l’alumnat que hi assistisca a classe i per al professorat que hi treballe”.

Arxivat en: Cultura i Educació, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *