Compromís denuncia un càlcul interessat i irreal dels ingressos i que s’obvien despeses irrenunciables, tal i com també adverteix la Intervenció Municipal.

Tornaran a exigir un control al Ministeri d’Hisenda “o l’economia de l’Ajuntament se’n va a la ruïna definitivament”.

Gandia, 16 de desembre de 2014.-

El Grup Municipal de Compromís per Gandia ha denunciat, un any més, els pressupostos de Gandia per a 2015, en considerar-los il·legals, ficticis i d’impossible execució.

Així, pel que fa als ingressos, el regidor, Facund Puig ha alertat del “càlcul interessat i irreal del PP“. En primer lloc, es tornen a pressupostar 10,5 milions d’euros procedents del cànon de l’aigua potable, quan encara no s’han cobrat els 18 milions contemplats al 2013 i 2014. També hi ha una previsió d’ingressos de 2,5 milions per venda de solars municipals. En 2014 s’havia pressupostat 1 milió i no es va vendre cap. “Una altra de les barbaritats és el nou cànon anticipat per als xiringuitos. D’un colp, el govern pretén cobrar per l’explotació de quatre anys, el que deixa sense ingressos a les futures corporacions. A més a més, aquest nou cànon impossibilitarà optar a la concessió als menuts empresaris, els quals depenen dels beneficis anuals per fer front al cànon“.

Compromís també ha recordat l’advertiment del informe de la Intervenció Municipal: “A la vista del estado de ejecución del presupuesto de ingresos a fecha actual y de liquidaciones presupuestarias aprobada en años anteriores, se observa que existirán serias dificultades para alcanzar el nivel de ingresos previstos en el presupuesto que se somete a votación“.

Puig ha posat d’exemple l’impost d’obres. L’any 2014 es van preveure uns ingressos per aquest concepte de 800.000 euros. En canvi, al mes d’octubre passat només s’havia recaptat 260.000 euros, menys d’un 30 per cent. Per a 2015 s’ha previst 850.000 euros, de dubtós cobrament.

Despeses

Del capítol de despeses destaca l’augment d’un 50 per cent dels gastos de funcionament d’Alcaldia (de 50 a 75.000 euros). “Torró cada vegada necessita més recursos?“. També augmenten “una bestialitat” el capítol per a Serveis Jurídics (500.000 euros), a banda dels jornals que cobren els advocats municipals.

Curiosament, augmenta també en 330.000 euros la despesa en transport urbà, un dels capítols més criticats pel Partit Popular al darrera legislatura, des de l’oposició“.

Retallades

Als Pressupostos Municipals per a 2015 desapareixen les partides per a cooperació al desenvolupament i Promoció del Valencià. “Tampoc hi trobem cap partida per a pagar les sentències judicials perdudes (1.200.000 euros) o la indemnització a les treballadores de les escoletes“.

Compromís ha anunciat que portaran la denuncia al Congrés dels Diputats, des d’on demanaran al Ministeri d’Hisenda que intervinga i controle, d’una vegada per totes, la política econòmica de l’Ajuntament de Gandia o “això se’n anirà a la ruïna definitivament“.