Els econacionalistes pensen que hauria de ser una dinàmica de treball habitual i “que també el govern ha de saber aprofitar la nostra voluntat d’aportar idees per millorar els serveis que es presten a la nostra ciutat”.

Pel que fa al Reglament, el BLOC posava molt d’interés en establir majors obligacions de l’Ajuntament, en benefici del ciutadà, i encetar una nova cultura del foment del reciclatge:

– Hi haurà un espai per a reclamacions i suggeriments ciutadans.
– l’Ajuntament es compromet a promoure la reducció dels residus amb campanyes per aconseguir este objectiu i amb el compromí d’executar eixe principi en les pròpies activitats municipals.
– I existeix també un compromís d’augmentar la conscienciació de la recollida selectiva, amb campanyes, instal·lació de contenidors de residus especials en la via pública i edificis municipals i la modificació del reglament, introduint la prohibició de dipositar els residus perillosos fora dels contenidors específics i l’obligació ciutadana de la recollida selectiva.

Pel que fa a l’avantprojecte, dues grans aportacions del BLOC:

– d’una banda, un augment en el pressupost destinat per a la instal·lació dels contenidors soterrats, d’aproximadament un 20%.
– I, d’una altra, una aposta més decidida per la recollida selectiva.