Denuncien que es tracta d’unes auditories incompletes, amb falta d’informació a l’auditor, que no audita la salut dels comptes, i que adverteix de la falta de taxacions, de la no aplicació del Pla de Comptabilitat, de locals cedits sense justificació, de contractacions que han complit les normes, només “razonablemente”, de treballadors autònoms que podrien tindre una relació laboral directa (“ahí estan tots els contractats a dit”) i que diu clarament que ell no pot afirmar que es compleix tota la legalitat perquè no ha vist tota la documentació.

Els econacionalistes anuncien que la primera acció de govern que faran a partir del 22 de maig serà auditar l’Ajuntament i les empreses públiques, “per decència política i perquè la ciutadania conega la vertadera situació econòmica de l’Ajuntament de Gandia”.

El Consell d’Administració de l’empresa Iniciatives Públiques reconeix un endeutament de 44 milions (sense contar els 2,3 més d’enguany per a la compra de la Torre dels Pares) els quals s’han d’afegir als més de 100 de l’ajuntament.
Gandia, 31 de març

Ahir assistírem a una roda de premsa de l’alcalde Orengo i el Tinent d’Alcalde Mut, els socis de govern, sobre l’auditoria a l’empresa pública. Una roda de premsa que, com sempre, es fa per comunicar coses que anaven a ser tractades en el Consell d’Administració que hem celebrat hui.

Este fet ja és usual: primer s’informa als mitjans de comunicació i després als membres del ple, de les comissions o del Consell d’Administració.

Però hi ha més irregularitats.

A nosaltres se’ns passen com a documentació uns informes no signats. Quan se’ns passen els signats, hi ha curiosament una variació significativa en un dels punts. Primera qüestió estranya.

Però, a més, als mitjans de comunicació se li passa un altre informe (“Informe d’Auditoria de Compliment de la Legalitat”) que no apareix en l’expedient i que se’ns lliura en el mateix moment d’inici de la reunió.

Se’ns està amagant informació? Per què es facilita als mitjans de comunicació un informe que no se’ns facilita a nosaltres?.

Com sempre, cap decència en les formes.

I pel que fa al fons, Orengo i Mut van ser molt optimistes. O, dit d’altra manera, han llegit l’informe com han volgut. Van arribar a afirmar que s’havia provat que tot era correcte i que els comptes són magnífics.

Però els informes de l’auditor no diuen això precisament.

En els informes del comptes (els que tenim nosaltres i vosaltres no), l’auditor realitza unes salvetats ben importants:
Diu que no ha pogut accedir als “inventaris físics d’existències ni realitzar proves de comprovació sobre les existències inicials i finals de l’exercici, ni sobre l’adequada realització del tall d’operacions”. I que “estos són factors significatiuos en la determinació dels resultats”

A més, diu que la compra de solars i terrenys, s’ha fet sense taxacions independents ni compromisos de venda que permeten determinar el valor de mercat. AÇÒ ÉS BÀSIC i és la tècnica comptable més socorreguda per emmascarar resultats

I, finalment, diu que no s’ha aplicat les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat

Així, conclou que la informació dels comptes que es va presentar era la necessària i suficient per entendre’ls, tret dels ajustos que podrien ser necessaris per les salvetats anteriors.

No sabem, per tant, què ha vist l’auditor i per què no ha pogut veure tota la documentació.

Qualsevol comptable sap que la manera en que es taxen les existències és la tècnica comptable més socorreguda per emmascarar resultats i en qüestions de solars o immobles, no és el mateix taxar-los a preu de compra que a preu de mercat. I l’auditor diu que no sap quin és el preu de mercat per què no hi ha taxacions independents ni compromisos de venda .

Pel que fa a l’Informe d’auditoria de compliment de la legalitat (el que teniu vosaltres i no teníem nosaltres), l’auditor diu:

Que hi ha locals cedits sense justificació. I que No es poden avaluar els efectes de la cessió en els comptes

Que pel que fa a la contractació de béns i serveis: “ha cumplido razonablemente los principios y normas vigentes”

Que pel que fa al personal, pot haver relació laboral amb treballadors autònoms que presten els seus serveis íntegrament a la Societat, és a dir, els contractats a dit que tots coneixeu

I la conclusió, cal llegir-la sencer: “ha complit la legalitat però com l’objectiu no era una anàlisi exhaustiva sobre el compliment de la legalitat, esta opinió no és una aseveració sobre el compliment de la totalitat de la normativa aplicable”. DE CINE! És a dir, crec que ha complit la legalitat, però com no ho he pogut comprovar tot, no ho sé realment

Per tant, no es un informe tan favorable ja que l’auditor reconeix que no ha pogut veure la documentació que necessita i adverteix de salvetats ben importants.

Però sobretot cal dir que el compliment de la legalitat (i no està clar del tot) i el fet que els comptes siguen suficients per interpretar-los i entendre’ls, no vol dir que els comptes estiguen sanejats, ni molt menys.

I esta no és una interpretació intencionada sinó la lectura que qualsevol economista o comptable faria dels informes de l’auditoria: una auditoria incompleta, amb falta d’informació a l’auditor, que no audita la salut dels comptes, i que adverteix de la falta de taxacions, de la no aplicació del Pla de Comptabilitat, de locals cedits sense justificació, de contractacions que han complit les normes, només “razonablemente”, de treballadors autònoms que podrien tindre una relació laboral directa (ahí estan tots els contractats a dit) i que diu clarament que ell no pot afirmar que es compleix tota la legalitat perquè no ha vist tota la documentació.

I, sobretot, com deia, no és auditoria de la situació econòmica de l’empresa.

Hi ha una dada ben significativa: la valoració de les existències i de les inversions immobiliàries (destinats a venda o a lloguer) que estan fetes a preu de compra. Si ho estigueren, com cal, a preu de mercat els comptes de l’empresa serien uns altres ben diferents.

Però és evident que el govern municipal s’empenya en enganyar els ciutadans. El més trist i perillós és que vullguen enganyar-se a ells mateixos.

I tot això mesclat amb informes que ens amaguen i documentació que no se’ns dóna, com ja és habitual.

Per cert, ja ens han passat els préstecs formalitzats per l’empresa, després de quatre anys, quasi al final de la legislatura: els deutes existents a finals del 2010 són 41,3 milions d’euros, als que cal afegir 2,3 més d’enguany per a la compra de la Torre dels Pares.

Eixos 44 milions s’han d’afegir als més de 100 de l’ajuntament.

Hui també s’ha aprovat en el Consell d’Administració l’inici del procediment per a la constitució d’una empresa mixta per a la construcció i gestió de l’aparcament del Jardinet.

Malgrat que hem manifestat la nostra protesta per no haver-nos participat de cap avanç en la proposta, tot i ser un tema de vital transcendència (val a dir que hem rebut les excuses de l’alcalde per això), el Bloc hem votat a favor, amb dos matisacions.

D’una banda, l’augment del termini donat a les empreses per presentar ofertes, que s’ha acceptat ampliar dels 20 dies previstos fins els 30.

I d’una altra, la possibilitat que el soci privat tinga la majoria de la nova empresa, aspecte que, com altres vegades, no trobem positiu ja que aspirem sempre a que la participació majoritària siga la pública.