Els econacionalistes consideren la mesura “injusta” amb els que menys tenen, “il·legal”, ja que s’ha tramitat sense tota la documentació que es requereix i “confusa o, millor dit, mal redactada ja que és contradictòria i capacita el govern per fer el que vulga”.

Com a exemples, al Teatre Serrano, on, fins ara, el preu màxim era de 25 €, ara serà de 50 i la matrícula de l’Escola de Teatre augmenta un 80 per cent.

Recentment, el PP va aprovar també una augment del 10% dels preus públics de les activitats esportives.

JOSEP M MOYA: “Sincerament, quasi seria preferible no prestar els serveis (que són voluntaris) que continuar augmentant els preus perquè, d’eixa manera, estem subvencionant, indirectament, els qui més tenen i barrant l’accés als serveis als qui tenen menys ingressos. Però no sembla que al PP li importe la greu situació econòmica per la que estan passant molts gandians i gandianes i que, contràriament al que està fent-se, justificaria rebaixes. És només una reflexió que entenem que paga la pena fer-se.”

Fa uns dies, el PP va aprovar una augment del 10% dels preus públics de les activitats esportives. Ahir, a la Comissió d’Hisenda, va aprovar un altre augment, en este cas d’algunes activitats culturals.

Es justifiquen en la necessitat d’equilibrar els costos i generar ingressos, atesa la situació econòmica municipal. Però no sembla que al PP li importe la greu situació econòmica per la que estan passant molts gandians i gandianes i que, contràriament al que està fent-se, justificaria rebaixes.

Sincerament, quasi seria preferible no prestar els serveis (que són voluntaris) que continuar augmentant els preus perquè, d’eixa manera, estem subvencionant, indirectament, els qui més tenen i barrant l’accés als serveis als qui tenen menys ingressos. És només una reflexió que entenem que paga la pena fer-se.

Però, al marge d’això, l’augment aprovat ahir pel PP s’ha fet fora del costum i fora de la llei. S’han botat el costum, perquè, tradicionalment, els preus públics eren debatuts en les comissions competents en la matèria, en este cas, la de cultura. No hi ha cap obligació però era un costum sensat que permetia aprofundir en la proposta. Ara, ho han dut directament a la comissió d’hisenda, que, al capdavall, és l’únic que els interessa.

Però també s’han botat la llei:

L’ordenança general reguladora dels preus públics diu clarament que “tota proposta d’establiment, fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria econòmic financera on consten:
– la justificació de l’import proposat
– el grau de cobertura financera dels costos
– i les previsions pressupostàries

No hem comptat amb res d’això. Es diu que no es cobreixen els costos i es proposen augments, però sense cap estudi, sense cap dada que ho avale o ho justifique.

Però, per acabar-ho d’arrodonir, l’acord és confús i contradictori i capacita a fixar el preu que els done la gana en un marge amplíssim. Us posaré un exemple:

Els preus del Teatre Serrano s’estableixen inicialment amb una graella que lliga cost de l’activitat i preu públic. Per exemple: menys de 12.000 euros, 10 € l’entrada; més de 50.000 euros, 50 € l’entrada.
Però aproven també en el mateix acord una coletilla que els capacita a cobrar entre 10 i 50 € per a l’activitat que vulguen.
Se’ns podria dir que això permetrà cobrar menys quan s’estime. I és cert. Però també ho és que els permet cobrar més. Per tant, eixa graella no serveix per a res i el que estem aprovant realment és que en el Teatre Serrano, on, fins ara, el preu màxim era de 25 €, ara serà de 50, i, així, en tot.
I si parlem de l’Escola de Teatre, la cosa ja és realment excessiva perquè es passa d’una matrícula de 90 € a 160 (un augment de quasi el 80% i, torne a repetir, sense que se’ns hagen justificat els costos).