Compromís destaca que l’informe de morositat del segon trimestre de l’any  revela l’existència de 15 milions d’euros en factures impagades, a banda dels 60 reconeguts i coberts pel govern estatal i atribuïts al govern anterior.

Els interessos de demora pagats durant eixe periode són de 161.973 euros.

FACUND PUIG: “El PP no està duent cap política d’austeritat, tot el contrari. Ara entenem l’interés de Torró per pujar els impostos per tal de pagar eixa quantitat desorbitada de morositat que ja ha generat el seu govern”.  

Gandia, 31 d’octubre de 2012.-

Segons denuncia Compromís, l’informe de morositat del segon trimestre de l’any presentat hui a la Comissió d’Hisenda revela l’existència de més de 15 miliones d’euros en factures impagades per part de l’Ajuntament de Gandia, al marge dels 60 milions reconeguts i atribuïts a l’anterior govern PSOE-PdG i que es van pagar via el decret de pagament de proveïdors del govern de l’Estat.

A més a més, el regidor Facund Puig ha destacat també la gran quantitat d’interessos de demora pagat durant el mateix periode: 161.973 euros “elevadíssim en comparació als tres trimestres anteriors”.

Per a Puig, l’informe de morositat demostra que el govern del PP no està duent a terme cap tipus de política d’austeritat que faça minvar la quantitat de factures pendents de pagament per part de l’Ajuntament de Gandia. “Ara entenem l’interés de Torró per proposar pujades exagerades d’impostos destinades a cobrir l’enorme morositat creada pel seu govern. Suposem que les festes, concerts, maremàgnums, corregudes de bous i altres ‘saraos’ alguna cosa en tindran a veure”.