El grup municipal critica les dades aportades a la comissió d’Hisenda de hui i que parlen d’un deute comercial consolidat de més de 35 milions d’euros, un saldo negatiu de més 4 milions d’euros del pressupost de 2012, i un pressupost per enguany en el que no es té en compte els 14 milions d’euros de deute als bancs.

Compromís demana que es prenguen mesures com rebaixar la despesa en càrrecs de confiança, en costos derivats de les exclusives de les regidories del partit popular, del funcionament de les empreses públiques, etc. 

Gandia, 25 d’abril de 2013.-
El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntamanet de Gandia ha criticat hui la nefasta gestió econòmica que està duent a terme el govern local. Ho ha fet, concretament, el regidor Facund Puig desprès de conèixer les dades econòmiques que el govern municipal ha presentat a la Comissió d’Hisenda.

Segons ha indicat Puig, el panorama que s’ha dibuixat a la Comissió només es pot qualificar de “caòtic i desastrós”, es més, “si es continua a aquest ritme les polítiques econòmiques del Partit Popular ens portaran a la fallida econòmica total”.

El regidor econacionalista ha donat dades i arguments per a justificar aquestes paraules. Puig ha explicat, per exemple que a data de 31 de març l’ajuntament té un deute comercial consolidat pendent de pagament superior a 35 milions d’euros. A més a més, el saldo del pressupost de 2012 s’ha liquidat amb 4.211.000 euros negatius.

Pel que fa al pressupost de 2013 el panorama no és millor, ja que, indica Puig, “s’ha aprovat sense tindre en compte 14 milions d’euros de deute de l’ajuntament i l’empresa pública amb els bancs, ignorant les recomanacions de l’interventor municipal, que a més a més ha alertat del risc d’un incompliment de l’objectiu d’estabilitat i del objectiu del deute”. Encara més, per aquest motiu, el Grup Municipal de Compromís va presentar un impugnació als pressupostos que ha sigut ignorada sense cap justificació.

D’altra banda, Puig ha explicat també, que el regidor de Hisenda “no ha sabut o volgut respondre a la qüestió que li plantejava Compromís de si l’empresa pública estaria passant per greus dificultats econòmiques perquè algunes entitats bancàries estarien retenint les quantitats que li transfereix l’ajuntament com a compensació del impagament dels préstecs contrets entre l’ajuntament”.

Finalment, a la Comissió d’Hisenda també s’ha aprovat el reconeixement extrajudicial de factures de l’any passat en este cas de 275.000 euros.

Després d’analitzar aquest panorama tant negatiu, des del punt de vista econòmic el representat de Compromís ha reiterat la necessitat que té l’ajuntament de “modificar la política econòmica que estan duent a terme”. Entre d’altres mesures, Puig ha proposat  “rebaixar la despesa en càrrecs de confiança, en costos derivats de les exclusives dels regidores del partit popular, del funcionament de les empreses públiques, etc.”

No obstant això, Compromís no té cap confiança en que el govern atenga a les seues peticions de canvi de rumb.