El govern pretén regar el camp de golf de la marjal amb aigua potable

La comissió d’urbanisme que havia d’aprovar la proposta de Memòria Ambiental del Pla Especial de la Marjal i del BIC de l’Alqueria del Duc, que inclou un camp de golf, s’ajorna fins dilluns, després de denunciar Compromís irregularitats en la documentació aportada pel govern local.

Un informe de la Direcció General de Medi Ambient avisa sobre la incompatibilitat del desenvolupament d’un “pitch and putt” sobre un sòl no urbanizatble protegit “por sus características de zona húmeda”.

Gandia, 12 de juliol de 2013.-

El regidor del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per tal de valorar el document que a, partir de dilluns, el govern del PP enviarà a la Conselleria de Medi Ambient. Concretament, la Memoria Ambiental del Pla Especial de la Marjal i del BIC de l’Alqueria del Duc que, recordem, contempla un camp de golf a la zona humida.

En primer lloc, Compromís ha denunciat els dèficits en el procés de tramitació del document que s’enviarà a la Conselleria, ja que l’expedient incorpora documents com la memòria patrimonial i la memòria de sostenibilitat econòmica redactats amb posterioritat al període d’informació pública. Per tant, els interessats no han pogut presentar al·legacions. A més, tal com observa l’informe emés per l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Gandia, “varios de los documentos incorporados al expediente son de fecha posterior a la elaboración de la memoria ambiental, en particular el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es de fecha 8 de julio de 2013, y que no es considerado en la propuesta de Memoria Ambiental, pese a la trascendencia del mismo”.

D’altra banda, la documentació estaria incompleta i a l’expedient li faltaria, segons Puig, un estudi acústic que estiga referit a tot l’àmbit d’actuació del Pla Especial  (segons preveu la legislació valenciana en matèria acústica) i no només a l’espai que ocupa el camp de golf. En aquest sentit, segons apunta també l’informe de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Gandia, l’expedient hauria de contindre un informe de l’Interventor de l’Ajuntament perquè la inversió contempla despeses per a l’Ajuntament. “Document que sembla que no tindrem fins dimarts que ve. L’expedient informa que l’Ajuntament de Gandia haurà d’aportar 3’6 milions d’euros per a realitzar el camp de golf. Fins a les 12 del migdia d’ahir gran part d’eixos diners (2,3 milions) s’havien d’obtindre de crèdits bancaris. A partir d’eixa hora, ja havien canviat la redacció i passaven a afirmar que els obtindran de la venda de patrimoni. Es veu que algun observador els ha fet vore la clavà de pota (este Ajuntament no pot demanar crèdits) i s’han inventat allò del PMS, que com algú afirma, és un recurs molt sofrit. Ara bé, algú ens haurà d’explicar com pensen obtindre quasi 2,3 milions d’euros de la venda de patrimoni. Conforme està la situació econòmica, ¿quin patrimoni hauran de vendre i a quin preu?”.

Per a Compromís, un dels problemes més greus que tindrà la instal·lació, si arriba a construir-se, serà l’obtenció de l’aigua necessària per a regar l’herba. La consultora encarregada de respondre les al·legacions diu que s’obtindrà del tractament terciari de les aigües residuals depurades en l’EDAR Safor Sud. “Jo, particularment, pense que això no ho vorem en la vida. A més, en cap lloc es diu què costarà la inversió per a permetre el tractament terciari i el transport fins a les instal·lacions del camp de golf, ni evidentment, qui les pagarà. “

El més greu, però, és que s’afirma des del govern que “aunque transitoriamente y en tanto se construya la infraestructura de tratamiento terciario de la aguas depuradas podrá utilizarse (…) aguas de la concesión de abastecimiento (…) que en estos momentos dispone de recursos disponibles (sic) debido al decrecimiento del turismo por la crisis”. “És a dir, que es pretén regar els camps de golf amb aigua potable perquè hi ha crisi. I quan s’acabe la crisi, amb què els regaran? I ,a més, no és una barbaritat regar els camps de golf amb aigua potable?”

Finalment, el regidor econacionalista ha reproduït algunes de les consideracions que realitza la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d’Infrastructures, en un informe datat el dia 6 de maig d’enguany: L’organisme autonòmic reitera, una vegada més, que “debe justificarse la implantación de la actividad del campo de golf en suelo no urbanizable protegido, particularmente existiendo suelo no urbanizable común en su proximidad”. A més, La persona que firma el document es ratifica en l’afirmació “sobre la incompatibilidad del desarrollo de un uso deportivo “pitch and putt” sobre un suelo no urbanizable protegido por sus características de zona húmeda. Resulta evidente que la normativa elaborada para esta zona concreta no sólo supone “de facto” la destrucción de la zona húmeda existente, sino que provocará afecciones en el resto del marjal, a donde se derivarán los flujos hídricos de la zona”. “Sobren més comentarios”, ha conclòs Puig.

D’altra banda, la Comissió d’Urbanisme, que tenia carácter extraordinari i urgent, ha quedat ajornada arran de les denúncies de Compromís, els quals no entenen el perquè  de tanta pressa a la tramitació d’este expedient. En la comissió, Facund Puig també ha manifestat la disconformitat absoluta del seu grup per la manera com s’han fet les coses:

“1.- Una convocatòria urgent per a debatre una qüestió que no demana cap pressa.
2.- Com a conseqüència de la urgència, a penes ens han deixat un dia per analitzar la voluminosa documentació de l’expedient. Un expedient del qual hem anat rebent al llarg del dia d’ahir gran part de la documentació.
3.- I un expedient que conté documents incomplets, com el de la Proposta de Memòria Ambiental, document central de la comissió, del qual només ens han proporcionat full sí full no. En uns casos els fulls parells i en uns altres els imparells.”

Com  a conseqüència d’eixa incorrecció, la presidència ha hagut de deixar l’aprovació de l’expedient damunt la mesa i posposar-la a una comissió que se celebrarà dilluns que ve.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *