El Departament d’Educació de l’Ajuntament de Gandia va participar en la Jornada “Consells Escolars Municipals” que va tindre lloc recentment a Dénia.

Des del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana es pensa que cal atendre el binomi educació-democràcia fent sempre fererència a la inclusió educativa i a la participació social.

Laura Morant: “Així ho intemtem fer també a Gandia des del Consell Municipal local”

La concreció de la pràctica democràtica als centres educatius passa, per tant, pel reconeixement de les distintes veus que configuren la comunitat educativa, així com per la creació d’espais i canals de diàleg i de presa de decisions conjunta i deliberada.

“Així ho intemtem fer també a Gandia des del Consell Municipal local”, ha apuntat Laura Morant Peiró, Regidora de Polítiques Educatives.

Va conduir l’acte Encarna Cuenca Sarrión, Presidenta del Consell Escolar de la C.Valenciana. Vicent Grimalt, alcalde de Dénia i Vicent Gil, Secretari General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.