El vice-alcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete,  ha anunciat aquest matí la proposta d’adjudicació de la redacció del projecte i direcció d’obres del futur Palau de Justícia de Gandia, a la UTE Remedios Fernández-Carrión García, Javier García-Fernández-Carrión, per 487.025 € (IVA inclòs).

La mercantil guanyadora haurà de presentar el projecte en 90 dies de la signatura, imminent, del contracte. A partir d’eixe moment, s’iniciarà el procés de licitació de l’adjudicació de les obres, que estarien enllestides abans que finalize el 2020.

Cal recordar que, a l’igual que amb el Pla Edificant, de construcció i millora de tots els centres educatius públics de la ciutat, l’Ajuntament té delegades les competències de l’obra per part de la Conselleria de Justícia. “No obstant això, hi haurà un contacte directe amb l’administració autonòmica per tal que el projecte final responga a les necessitats reals”.

El futur Palau de Justícia es construirà al districte de Santa Anna sobre una parcel·la de 4.287 m2. La superfície construïda aproximada serà de 12.700 m2, distribuïts en quatre plantes sobre rasant i soterrani. El pressupost estimat d’execució de les obres és de 16.800.000 €, finançats al 100 per cert per la Conselleria de Justícia a través d’un pla plurianual 2020-2022. El nou espai acollirà els serveis de l’actual edifici dels jutjats i altres, com ara la Fiscalia, que es troben distribuïts en diferents immobles.

“La construcció del Palau de Justícia, anirà acompanyada del desenvolupament definitiu del PAI de Santa Anna que, a banda d’infraestructures públiques, contempla la construcció d’habitatges públics, privats i d’iniciativa mixta.  Serà, per tant, el motor del desenvolupament de la zona i la integració del barri en la trama urbana de la ciutat”.

Finalment, pel que fa als usos futurs de l’edifici vell dels Jutjats, el vice-alcalde ha assegurat que “es decidirà d’acord amb el veïnat i altres col·lectius (comerciants…) del barri, per a que represente una oportunitat per a Roís de Corella”.