• 33 anys. Professora de Filosofia d’Educació Secundària. Llicenciada en Humanitats. Tècnic en gestió cultural. Patronat Casal Jaume I. Regidora Delegada de Polítiques Econòmiques i d’Innovació.