El BLOC-VERDS repta la regidora d’Hisenda a mostrar un sol exemple d’actuació d’espoli a les arques futures, com esta del clavegueram, quan el BLOC estava al govern

Estes decisions i actuacions són les que el Partit Socialista ja volia prendre en l’anterior legislatura i el BLOC com a soci de govern no va permetre, i les que demostren la seua aposta decidida per un pacte de govern amb part de la dreta local a esta ciutat.

El Sr. Ribes, càrrec de confiança municipal, acusa el BLOC de difamar i distorsionar les dades sobre les taxes del clavegueram, però en tota la seua intervenció no és capaç de refutar cap de les coses que es van afirmar i, dóna les mateixes xifres que ja el BLOC havia oferit.

Els números són els que són: la tarifa puja 5 cèntims cada 1000 litres (segons el Sr. Ribes) , doncs efectivament, el que el BLOC va dir. I si fins ara se’n pagaven 7, no suposa això un augment del 71 %, només en la taxa de consum? Però del que no parla el Sr. Ribes és de que la taxa fixa castiga més als xicotets consumidors i és injusta socialment i quan vulga, amb la seua calculadora o la nostra, calculem quin és l’augment per un consum d’1 m3: el 2.300 %, vulga ell o no ho vulga.

A més, en contra del que ens acusa el Sr.Ribes, el BLOC no obviem les inversions, nosaltres ja hem dit en distintes ocasions, que eixa taxa fixa potser siga la que més sentit tinga, però en la seua justa mida, és a dir, per sufragar de manera real i efectiva les inversions realitzades. Perquè si ho paga l’usuari i no hi ha ànim de lucre, no hi ha cap trampa o cap estafa, cal saber clarament quines són les inversions a realitzar ja que la nova tarifa s’aplica des del principi per als següents 25 anys.

I si parlem d’eixa taxa fixa, el BLOC ja hem dit que sense eixa voracitat del govern podríem rebaixar-la una tercera part posant els 12 milions del cànon que dona l’empresa, per realitzar les necessàries inversions. Però no sols eixos 12 milions, hi ha encara més.

En la seua compareixença pública, el Sr. Orengo va afirmar que hi havia unes inversions que pagaria l’estat o la Confederació Hidrogràfica. Concretament parlava de tres actuacions per valor de 18 milions: els dipòsits del Parc del País Valencià, el de la Plaça de les Estrelles i el tercer no quedava massa clar si a la Plaça Alqueria Nova o al Carrer Meravelles.

El fet que s’afirme que eixes tres inversions va a pagar-les l’estat, tot i que apareixen comptabilitzades en el Pla Director com a inversions a realitzar per l’empresa mixta i, per tant, a sufragar amb la tarifa d’inversions (estan dins dels 35 milions famosos (+ 4,5 % d’interessos) que donen com a conseqüència la tarifa fixa que pagarà l’usuari d’16964, vol dir que fent el correcte s’hauria de rebaixar eixa tarifa en la part proporcional de 18 sobre 35, més de la meitat, perquè si no, seria, directament, una estafa a l’usuari. I el BLOC exigim que s’aclarisca eixe tema.

Per al BLOC, si els 12 milions de cànon que cobrarà l’Ajuntament es dedicaren a les inversions i a eixos afegirem els 18 milions que pagarà l’estat en qüestió d’inversions, eixa nova tarifa fixa per sufragar inversions seria un 85 % menor. Però clar, això seria fer les coses pensant en el ciutadà i en el futur econòmic i no només en saciar la voracitat del present d’este Govern Municipal.

Se’ns ha dit que eixos 18 milions de l’estat seran per a noves inversions i no per a les que contempla el Pla Director, i això no és el que va manifestar l’alcalde d’esta ciutat, però en el cas que fos aixì, que passa, que el Pla Director està incomplet? Que el Bloc sàpiga, el pla recull amb exactitud l’avantprojecte municipal en qüestions d’inversions.
El BLOC ja li anunciem al Sr. Ribes i a la Sra. Garcia que, en el moment en que l’estat pague un euro (i tan de bo ho fera o ho pagara tot) d’alguna inversió contemplada en el Pla Director, nosaltres exigirem, fins i tot per la via judicial, la rebaixa corresponent en la tarifa perquè no estem disposats a que es continue enganyant al ciutadà i molt menys, a que se li estafe.

Per últim, li pregaríem al Sr. Ribes i al Sr. Mascarell que no mentiren: el BLOC no afirmarem mai que l’aigua de Gandia estava contaminada. Treballarem perquè es garantiren els actuals nivells de nitrats, de la qual cosa estem molt orgullosos. No sempre un esforç té resultats però en este cas podem assegurar que la contracta de l’aigua és molt més clara i garantista que era en la proposta del Partit Socialista quan es parlava de nivells legals (és a dir, 50 mg.) i no dels 25 mg. pels que els gandians estan pagant en el seu rebut.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *