El BLOC-Verds demana una pròrroga en el període d’informació pública de la urbanització Sanxo Llop

Josep Miquel Moya Torres, regidor del Grup Municipal BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia, davant de la Informació Pública del Projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució única del sector Sanxo Llop del sòl urbanitzable de Gandia, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6229, de 18 de març de 2010, i dins del període d’informació pública,

EXPOSE:

La reparcel·lació del sector Sanxo Llop, després d’haver estat objecte de diverses controvèrsies jurídiques, esdevé certament complexa. Darrerament, en una reunió de propietaris, molts d’ells manifestaren la seua dificultat per examinar el document, que, òbviament, els és de summa importància. S’ha de tindre en compte, a més, que el període d’exposició ha coincidit amb les festes de les Falles i de Setmana Santa, la qual cosa retalla encara més les possibilitats que els propietaris puguen estudiar el projecte de manera tranquil·la i satisfactòria.

La Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, estableix en el seu article 177.1.a que els Projectes de Reparcel·lació Forçosa s’exposaran al públic per un termini mínim d’un mes, podent, òbviament, exposar-se per un termini superior.

Per tot això, i com a mostra de bona voluntat municipal, entenem que seria just i, fins i tot, recomanable, ampliar el període d’exposició en, almenys, quinze dies.

Per això, DEMANE:

Que siga considerada com a presentada en temps i forma l’esmentada AL·LEGACIÓ.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *