El BLOC-Verds proposa que es revisen les gratificacions i les productivitats dels alts funcionaris de l’Ajuntament

Els econacionalistes presenten una moció perquè s’examinen les productivitats i les gratificacions que s’estan pagant a un grup de treballadors municipals i, sobretot, el sistema de repartiment

JOSEP M MOYA: “No ens sembla ètic que es retallen els sous d’alguns treballadors que tenen nòmines de 1.000 euros, mentre es mantenen productivitats o gratificacions de 2.000 euros mensuals”

Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presentem davant de la consideració del Ple la següent

MOCIÓ

L’Estat espanyol es troba immers en una de les crisis econòmiques més importants de la història, la qual cosa ha dut a prendre una sèrie de mesures extraordinàries per rebaixar el dèficit públic i contenir la despesa.

L’Ajuntament de Gandia, com a part de l’administració, no és aliè a eixa situació. De fet, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Gandia es veuen afectats per les mesures aprovades pel Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, així com els jubilats i pensionistes de la ciutat, altres empleats públics (ensenyament, sanitat, justícia…), els dependents o les organitzacions no governamentals.

Per això, entenem que el govern municipal hauria de prendre una sèrie de mesures complementàries, que feren creïble el que diu el preàmbul del decret sobre la pretensió de “distribuir de la forma més equitativament possible l’esforç que ha de fer la societat”.

Així, mentre les retribucions dels empleats municipals (sous base, triennis, complements de destí i específics) es veuran reduïdes, no s’ha anunciat cap mesura respecte al complement de productivitat i les gratificacions, el repartiment de les quals ha estat i continua estant qüestionat, tant per la gran diferència existent entre els distints perceptors com per l’arbitrari sistema d’assignació.

Per això, presentem al Ple de l’Ajuntament la següent

PROPOSTA D’ACORD

Que es convoque, amb caràcter d’urgència, la Comissió d’Economia i Hisenda, competent en matèria de personal, amb la presència de les seccions sindicals de l’Ajuntament de Gandia, amb la finalitat d’examinar les distintes productivitats i gratificacions i establir uns criteris objectius en el seu repartiment.

Gandia, 8 de juny de 2010

Facund Puig Muñoz Josep Miquel Moya Torres

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *