L’Ajuntament de Gandia difícilment pot fer front a les seues inversions en matèria d’aigua potable si s’ha gastat pràcticament els 55 milions d’euros dels cànon.

Vist l’anunci realitzat ahir, 9 d’agost, per l’alcalde de Gandia sobre les inversions futures que es realitzaran en la xarxa de distribució de l’aigua potable a Gandia, el Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia vol fer públic les consideracions següents:

1.- Desgraciadament, el Pla Director d’Inversions en la xarxa de distribució d’aigua potable de Gandia, que havia de nodrir-se de recursos procedents de l’empresa concessionària (Aguas de Valencia), de distintes actuacions urbanístiques a desenrotllar en diverses zones de la ciutat i de recursos de l’Ajuntament de Gandia, només comptarà amb els diners que aporten l’empresa i les actuacions que siguen repercutibles als projectes urbanístics que s’executen.
Per molts anuncis que realitze l’alcalde, l’ajuntament no podrà fer front a les actuacions que havia de pagar i que necessita urgentment la malmesa xarxa de distribució d’aigua potable de la ciutat perquè pràcticament ja s’ha gastat, en altres coses, la totalitat dels 55 milions d’euros del cànon que van cobrar de l’empresa concessionària i que havien de ser destinats a inversions en la xarxa de distribució de l’aigua.

2.- Desgraciadament, les actuacions que es realitzen seran a canvi d’incrementar el preu de l’aigua que pagaran els consumidors, com de fet ja ha passat enguany.

3.- Desgraciadament, Gandia, per la voràgine gastadora del govern d’Orengo i Mut, a pesar d’haver obtingut una quantitat important de recursos de l’empresa concessionària de l’aigua que hagueren pogut servir per a renovar el 100% de la xarxa de distribució que es trobe en mal estat, continuarà comptant amb una xarxa de distribució d’aigua potable obsoleta, amb un nivell de pèrdues insostenible i constituïda, en gran part, per canonades de fibrociment, material que la legislació actual no permet utilitzar en les noves instal·lacions d’aigua potable perquè la seua manipulació pot ser perjudicial per a la salut.