Per al BLOC-Verds és difícil d’encaixar l’augment d’impostos aprovat “quan gran part d’eixa increment anirà a parar a pagar despeses com les ocasionades pel Creuer dels Borja”

Els econacionalistes consideren que l’Ajuntament hauria de tancar amb celeritat la comptabilitat relacionada amb el creuer per tal que tots els ciutadans puguen conéixer amb exactitud el cost que ha tingut per a la ciutat la iniciativa.

Donen suport a la denúncia efectuada per diversos ciutadans que no han trobat just la diferència de cost dels passatges que s’ha produït com a conseqüència de la rebaixa de preus decidida a última hora quan es va veure que el nivell de vendes de passatges no era el que inicialment s’havia previst.

Demanen al govern municipal que justifique la repercussió per a l’economia de la ciutat i per a la difusió de la nostra cultura que ha tingut el creuer,”ja que eixa era la raó que inicialment es va esgrimir per a fonamentar la programació d’una activitat com esta”

FACUND PUIG: “cadascú, a nivell individual, es lliure d’anar-se’n al creuer que vulgua, amb qui vulga i quan vulga, però quan es parla d’una inversió de 350.000 euros, o més, realitzada amb diners públics, hauria sigut molt més interessant per als interessos de la ciutat, tal i com han assenyalat diversos representants del sector turístic de Gandia, que eixos diners s’hagueren invertit a intentar portar tandes de 1.200 persones periòdicament perquè ens visiten i ens coneguen “in situ” i deixen part dels seus estalvis en els comerços i en els establiments hostalers de Gandia i de la platja”

L’endemà del retorn del creuer dels Borja a Gandia, el nostre grup va sol·licitar la convocatòria d’una Comissió de Promoció Econòmica per tal que se’ns informara, entre altres aspectes, del cost que havia suposat eixa activitat per a l’administració municipal.

Hem d’agrair la celeritat amb què s’ha convocat l’esmentada comissió (es va celebrar dilluns passat), si bé és cert que feia tres mesos que no se’n celebrava cap.

La informació econòmica que se’ns va passar, segons el que ens van dir, i el que nosaltres hem pogut comprovar, és molt provisional. No obstant això, després de l’anàlisi d’eixes dades, el nostre grup vol fer alguns comentaris.

Abans de tot, voldríem manifestar que al nostre grup el que realment li interessa és la rendibilitat de l’esforç organitzatiu i econòmic realitzat per l’Ajuntament de Gandia. Els aspectes més interns, relacionats amb el funcionament dels serveis que oferia el creuer, és una qüestió que han de valorar les persones que van pagar amb el seus diners els passatges. Nosaltres en eixos temes no entrarem.

Dit això, realitzem les consideracions següents:

1.- Des del Bloc-Verds considerem que l’Ajuntament de Gandia hauria de tancar amb celeritat la comptabilitat relacionada amb el creuer per tal que tots els ciutadans puguen conéixer amb exactitud el cost que ha tingut per a la ciutat la iniciativa.

En eixe sentit, observem que algunes partides oferides en la comissió haurien de ser revisades a l’alça perquè ens semblen poc ajustades. És el cas, per exemple dels 10.000 euros que s’afirma que s’han dedicat a difusió, promoció i publicitat del creuer, que el nostre grup considera molt per davall del cost real de la partida.

2.- Si hem de fer cas a la informació proporcionada pel Sr. Novell, el dèficit provisional entre els ingressos i les despeses del creuer ha sigut de 350.000 euros, dels quals 200.000 els pagarà l’Ajuntament de Gandia i la resta altres administracions públiques.

El Bloc considera que, en un moment de forta crisi econòmica, els gestors dels diners públics haurien de ser molt més cuidadosos en el control de la despesa per tal d’evitar que els ciutadans perceben una visió de falta de rigorositat en la gestió dels recursos municipals i d’alegria en la despesa.

En eixe sentit, resulta, des del nostre punt de vista, difícil d’encaixar la idea de la necessitat d’incrementar alguns impostos municipals aprovada la setmana passada pel govern de la ciutat quan gran part d’eixa increment anirà a parar a pagar despeses com les ocasionades pel Creuer dels Borja.

3.- Des del nostre grup municipal donem suport a la denúncia efectuada per diversos ciutadans que no han trobat just la diferència de cost dels passatges que s’ha produït com a conseqüència de la rebaixa de preus decidida a última hora quan es va veure que el nivell de vendes de passatges no era el que inicialment s’havia previst.

4.- El govern municipal haurà de justificar la repercussió per a l’economia de la ciutat i per a la difusió de la nostra cultura que ha tingut el creuer, ja que eixa era la raó que inicialment es va esgrimir per a fonamentar la programació d’una activitat com esta.

El Bloc-Verds considera que cadascú, a nivell individual, es lliure d’anar-se’n al creuer que vulgua, amb qui vulga i quan vulga, però quan es parla d’una inversió de 350.000 euros, o més, realitzada amb diners públics, hauria sigut molt més interessant per als interessos de la ciutat, tal i com han assenyalat diversos representants del sector turístic de Gandia, que eixos diners s’hagueren invertit a intentar portar tandes de 1.200 persones periòdicament perquè ens visiten i ens coneguen “in situ” i deixen part dels seus estalvis en els comerços i en els establiments hostalers de Gandia i de la platja.