El BLOC-Verds: Compromís presenta un recurs davant la falta d’informació sobre el camp de golf

Els econacionalistes han presentat un Recurs Potestatiu de Reposició, previ al contenciós administratiu, per la falta de resposta del govern local a la sol·licitud d’una còpia de l’autorització de la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un camp de golf a la marjal.

El passat 13 de juliol de 2011, el Grup Municipal del BLOC-Verds: Compromís va demanar, atenent al dret dels membres corporatius a la informació, que se’ls facilitara una còpia de l’autorització de la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un camp de golf a la marjal o, en el seu defecte, se’ls permetera la consulta de l’experdient.

Doncs bé, els econacionalistes denuncien que s’ha “ultrapassat a bastament el termini de cinc dies legalment establert, sense que tinguem cap comunicació sobre una resolució denegatòria, per la qual cosa s’entén concedida la petició per silenci administratiu”.

Tot i això, asseguren que no ha estat possible executar la petició, ja que “ni se’ns ha facilitat la còpia de l’escrit ni se’ns ha permés la seua consulta, amb la qual cosa s’està vulnerant el nostre dret reconegut”.

Per aquesta raó, han presentat un Recurs Potestatiu de Reposició, previ al contenciós administratiu, dins dels tres mesos establerts en l’article 117 de la Llei 30/1992 per no haver acte exprés.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *