EL BLOC JOVE de Gandia assegura que després de la darrera reestructuració del Departament de Joventut, l’elaboració del Pla Jove es queda abandonada.

Gandia, 14 de Febrer 2012
La darrera i fosca reestructuració del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Gandia  ha provocat que la treballadora encarregada de portar endavant el Pla  Jove, ja no desenvolupe cap treball en aquest departament, quedant-se aquesta iniciativa, tant reivindicada pel Consell dels Joves de Gandia, desemparada i abandonada. A partir d’ara, entre qui entre a portar a terme aquesta funció, haurà de començar de 0,  a realitzar un treball al qual ni PP, ni PSOE, han donat mai prioritat.

El BLOC JOVE ha volgut recordar que la redacció del Pla jove ha estat una reivindicació història dels joves d’aquesta ciutat. Així mateix, el regidor de joventut, Víctor Soler, es va comprometre en el darrer Congrés del Consell dels Joves de Gandia, ha fer aquest projecte una realitat.

Laura Morant, ha destacat que, “una vegada en el poder, el senyor Víctor Soler i el seu equip de govern, obliden la joventut, prescindint de gent qualificada per atendre les demandes dels joves de la ciutat. Una vegada aconseguida l’alcaldia, obliden els compromisos més importants amb  la joventut”.

Morant ha indicat que “‘la passada legislatura els joves del BLOC ja vam criticar, la incapacitat del PSOE per dur a terme la redacció i posada en marxa del Pla jove. Ara, una vegada en el poder, el PP oblida els joves d’aquesta ciutat i les necessitat d’atendre un col·lectiu de persones que pateix de manera considerable aquesta crisi”.

Per altra banda, després de les acusacions de joves socialistes pel que fa a la poca preparació del tècnic assessor del senyor Soler, el BLOC JOVE també ha volgut recordar al Secretari de Joves Socialistes de Gandia, que el treballador que s’ha quedat a jornada completa en aquest departament, és l’Exsecretari General de Joves Socialistes de Gandia, qui està ocupant aquesta plaça sense la formació requerida. “Per tant, ambdós partits polítics funcionen i han funcionat col.locant personal de treball sense formació suficient en detriment de la gent amb la formació requerida per treballar en un departament de joventut.”

Finalment, el BLOC JOVE ha manifestat que “ens agradaria que el Sr. Soler, explicara, com és possible no atemptar contra els drets dels treballadors i passar de 5 treballadors a 3 en el Departament de Joventut, mentre veiem personal contractat a dit passejar per l’Ajuntament de Gandia sense saber quina tasca desenvolupen dins del consistori gandià”.