L’Interventor realitza 140 objeccions de legalitat al Compte General de 2012

FACUND PUIG: “No podem entendre com les instàncies de fiscalització superiors (el Tribunal de Comptes, la Conselleria d’Hisenda o el Ministeri d’Hisenda) no són més rigorosos a l’hora de controlar el compliment estricte de la legalitat per tal d’evitar que tot açò quede en 140 objeccions de legalitat realitzades per un funcionari i guardades en un calaix. D’eixa manera evitaríem acabar fent-nos creus i estranyant-nos que passe el que està passant.”

Gandia, 25 de juliol de 2013.-

Dins de les nostres possibilitats de temps hem estat revisant la documentació del compte general del 2012.

Es tracta d’un conjunt voluminós d’informació que reclama una inversió temporal important per tal d’analitzar-la. Una inversió que nosaltres no tenim a partir de la supressió de les nostres dedicacions exclusives.

Ahir, en la Comissió de Comptes celebrada, li vam recordar al Regidor d’Hisenda que deu estar molt desvanit de vore que l’oposició no disposa de temps per escarbar-li de manera exhaustiva les vergonyes, que en té, al govern. I d’eixa manera, si alguna cosa no ix a la llum pública, millor.

D’altra banda, hem de dir que no podem obtindre còpia de cap escrit que hi haja a la documentació (ordres expresses del Sr. Barber) perquè tenen por que puguem justificar documentalment el que denunciem.

Bé, de tota manera, hem pogut fer en part el nostre treball i com a conseqüència de l’estudi dels documents arreplegats en el Compte General de l’Ajuntament de Gandia volem fer una anàlisi detallada dels informes d’objecccions de legalitat (“reparo de legalidad” en castellà) que efectua l’interventor municipal a les actuacions econòmiques de l’Ajuntament de Gandia durant el 2012.

I hem volgut fer eixa anàlisi perquè sobta vore:

a.- La quantitat de reparos efectuats per l’interventor al llarg de l’exercici passat, uns 140.

b.- La quantitat econòmica afectada per eixos reparos: uns 23 milions d’euros, sense comptar els reconeixements extrapressupostaris de factures (les factures que no poden ser pagades dins de l’exercici i que l’interventor repara sistemàticament perquè no compten amb la consignació pressupostària corresponent).

Val a dir, que eixos 23 milions suposen quasi el 30% del pressupost municipal (80 milions en 2012). És a dir, l’interventor municipal considera que hi ha pagaments realitzats per eixa quantitat de diners que no han sigut tramitats o pagats d’acord amb la legalitat.

No farem una anàlisi exhaustiva de la totalitat dels pagaments qüestionats, però sí que ens referirem als més significatius.

A més dels reconeixements extrapressupostaris a què  hem fet referència, destaquem :

a.- Setze reparos, que sumen 51.000 euros, per incompliment de les bases de l’ordenança reguladora de les subvencions a la contractació (pla d’ocupació).

b.- Tres reparos, per valor de 39.000 euros, per prorrogar prestacions de servei sense cap tipus de contracte.

c.- Un reparo de 208.194 euros, per pagaments a una empresa constructora el motiu del qual no està especificat en el llistat a què hem tingut accés.

d.- Tretze reparos per falta d’expedient de contractació adequat per l’import acumulat de la facturació realitzada i l’homogeneïtat dels conceptes facturats. Total diners: 1.200.000 €.

e.- Un reparo curiós, que diu textualment: “Tal y como informó el Servicio Jurídico verbalmente en la Junta de Gobierno Local de 12-12-2012, la sociedad IPG, al tener pérdidas  que exceden de la mitad del capital social, es obligatoria la disolución de la sociedad”. La factura reparada és de 498.000 €.

f.- El més voluminós, amb 63 reparos i 10 milions d’euros en factures objectades, conté l’apreciació següent de l’interventor: “El Plan de Disposición de Fondos, aprobado por la alcaldia en fecha 14-02-2012, establece un orden en la prelación de los pagos, disponiendo la posibilidad de declarar urgentes ciertos pagos, pero esta posibilidad debe considerarse con caràcter excepcional, habiéndose convertido los pagos urgentes en regla general, incumpliéndose el Plan de Disposición de Fondos”. I no val a dir que eixa urgència ha sigut per a pagar proveïdors perquè, segons el Sr. Barber, actualment hi ha uns mil proveïdors als quals l’Ajuntament els deu diners.

Com hem pogut comprovar, sembla que el govern del Partit Popular a l’Ajuntament de Gandia no és molt amant de seguir la legalitat vigent a l’hora d’efectuar determinats pagaments. No podem entendre com les instàncies de fiscalització superiors (el Tribunal de Comptes, la Conselleria d’Hisenda o el Ministeri d’Hisenda) no són més rigorosos a l’hora de controlar el compliment estricte de la legalitat per tal d’evitar que tot açò quede en 140 objeccions de legalitat realitzades per un funcionari i guardades en un calaix. D’eixa manera evitaríem acabar fent-nos creus i estranyant-nos que passe el que està passant.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *