Huit anys després de la posada en funcionament, el PP renúncia al conveni amb la Conselleria de Justícia argumentant raons econòmiques.

Compromís lamenta que Torró continue retallant serveis bàsics “mentre balafia en ‘saraos’, per als quals sí que té diners”.

 

Milvaques recorda que fa un any la regidora de la Dona va assegurar que no es tancaria l’oficina i ha demanat la convocatòria extraordinària i urgent del Consell Municipal de la Dona perquè s’hi donen explicacions.

Gandia, 19 d’agost de 2013.-

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Gandia s’ha assabentat de la decisió de la Junta de Govern, el 29 de juliol passat, de renunciar al conveni amb la Conselleria de Justícia per al manteniment de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte i que funcionava a la nostra ciutat des de l’any 2005. L’Ajuntament de Gandia es feia càrrec del local que oferia el servei, el seu manteniment i de la contractació d’un treballador social.

El PP argumenta la seua decisió en raons econòmiques: “La actual situación de crisis económica y financiera, unida a la situación del Ayuntamiento de Gandia con una importante deuda con acreedores, aconsejan adoptar medidas urgentes, tendentes a reducir de forma considerable el gasto público y obtener mayor liquidez…”. Així, des del govern s’assegura que el servei estaria garantit des dels departaments de serveis socials i de la dona o els jutjats.

Per a Compromís, en canvi, és una errada suprimir un servei tan fonamental, que havia tingut bona acollida i que representava una primera passa bàsica, “des de la privacitat, desvinculada de l’Ajuntament, per a moltes dones víctimes de maltractaments”. Cal recordar que l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte és un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o falta, i punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència masclista que adopten els òrgans judicials. Amb aquest servei es pretén:

– Promoure els drets de les víctimes i potenciar l’aplicació i desenvolupament del marc normatiu.

– Fer de pont entre les víctimes i les instàncies judicials que intervenen en el procés.

– Prestar una atenció integral que evite la revictimització, minimitze les seqüeles i potencie la recuperació psicosocial.

Per a la portaveu, Lorena Milvaques, “és lamentable i indecent que el PP retalle en serveis bàsics, mentre no té cap problema aparent de liquiditat econòmica per tant de continuar balafabiant els diners públics en bous, concerts i altres ‘saraos'”.

A més a més, Milvaques ha recordat que la decisió s’ha pres sense informar els mmebres del Consell Municipal de la Dona. “A la darrera reunió es va parlar de l’important paper de l’oficina i jo vaig demanar informació sobre el número d’atencions que s’hi realitzen, etc… En cap moment, la regidora de la Dona ens va informar de la intenció de tancar-la”.

De fet, fa només un any la regidora d’Igualtat, Emi Climent, va assegurar que no es tancaria: “encara que en altres ciutats s’han reduït les oficines d’Atenció a Víctimes del Delicte, a Gandia s’ha apostat no només per mantenir-la sinó que han obert noves dependències al carrer Duc Carles de Borja, la qual cosa demostra la preocupació del Govern per aquesta xacra social i per ajudar a les persones que es veuen embolicades en aquest tipus de situacions a trobar una sortida i augmentar la seua estima”.

És per aquesta raó, que Compromís ha demanat la convocatòria, extraordinària i urgent, del Consell de la Dona per tal de rebre explicacions sobre el tancament de l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte.