Convocatòria de ple ordinari (16-10-2014)

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 16 d’octubre de 2014, a les 19:00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla.

I. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, de 18 de setembre de 2014 (ordinària).

2. MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE):

2.1. Del Grup Municipal Socialista, manifestant el rebuig a la violència de gènere, amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
2.2. Del Grup Municipal Popular, referent a la unitat d’Espanya.

3. MOCIONS RESOLUTIVES D’URGÈNCIA (art. 72.3 ROPLE):

3.1. Del Grup Municipal Socialista, sol·licitant al Govern d’Espanya que inicie els
tràmits per a la derogació de l’article 8 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, que afecta
als ajuntaments.

II. PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

2. DETERMINACiÓ PER A L’ANY 2015 DE LES FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL: dació de compte del decret núm. 5801 de 15/09/2014.

3. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 20141.

4. PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *