Convocatòria de ple ordinari 04/12/2014

Ordre del dia del ple ordinari de l’Ajuntament de Gandia que se celebrarà el dia 4 de desembre de 2014, a les 19:00 hores

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, de 6 de novembre de 2014 (ordinària).

2. JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):

2.1 Designació membres vocals de la Junta Municipal de Districte de Marxuqera.

3. MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE):

3.1 Del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís, perquè l’Ajuntament inste a la Conselleria d’Educació la retirada d’instal·lacions de fibrociment en l’I.E.S. Tirant lo Blanc de Gandia.
3.2 Del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís, perquè l’Ajuntament demane a la Conselleria de Sanitat que, una vegada acabat el trasllat de l’hospital Francesc de Borja a les noves instal·lacions, dedique l’actual edifici a un centre de salut per al barri de Roís de Corella i a altres usos sociosanitaris.
3.3 Del Grup Municipal Socialista, perquè l’Ajuntament exigisca al Govern d’Espanya la reconsideració sobre l’aplicació del tipus general de l’IVA del 21% als serveis de perruqueria i tornar a situar este sector en un tram impostiu del 10%.
3.4 Del Grup Municipal Socialista, instant al Govern d’Espanya a que de manera immediata presente en el Congrés dels Diputats, per a la seva aprovació, una llei de potecció dels consumidors vulnerables i contra la pobresa energètica.
3.5 Del Grup Municipal Socialista, exigint al Govern central la suspensió immediata i urgent de les execucions hipotecàrias.
3.6 Del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís, perquè l’Ajuntament demane a la Conselleria de Sanitat que permeta l’aparcament lliure tant als usuaris com als treballadors del nou centre hospitalari.
3.7 Del Grup Municipal Socialista, exigint a la Conselleria de Sanitat que assumisca la gestió (manteniment i vigilància) de l’aparcament del nou hospital comarcal Francesc de Borja.

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS DURANT ELS DIES 31 D’OCTUBRE AL 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Gandia, 1 de desembre de 2014
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE

Arxivat en: Documents, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *