Ordre del dia #PleGandia 12-02-2015

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 12 de febrer de 2015, a les 19:00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
-. 18 de desembre de 2014 (extraordinària i urgent).
-. 18 de desembre de 2014 (extraordinària).
-. 17 de gener de 2015 (extraordinària).

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ALCALDIA I RÈGIM ANTERIOR. Dictamen (art. 70 ROPLE):
2.1.- Iniciació del procediment per a la concessió de felicitacions a títol individual a membres del Cos de la Policia Local de Gandia.

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT, TERRITORI, SOSTENIBILITAT, HABITATGE I SERVEIS URBANS. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
3.1.- Aprovació del Text Refós 3 del Projecte de la 17a Modificació Puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General, a l’empara de l’execució de sentències, PRI Marenys de Rafalcaid (PP-711).
3.2.- Acceptació de delegació de competències de la Generalitat Valenciana corresponent al projecte E/02/TEL/2012/M/9014 (POMO-355), Espai d’Oci, Circuit de Skatepark i edificacions auxiliars, inclòs en el Pla Especial de suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla Confiança).

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I COORDINACIÓ DE GOVERN. Dictamen (art 70 ROPLE):
4.1.- Ratificació d’acords de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia d’1 i 15 de desembre de 2014 i de 2 de febrer de 2015 sobre determinació de complements de destinació i específic de determinats llocs de treball.

5.- MOCIONS RESOLUTIVES (art. 72 ROPLE):
5.1.-Del Grup Municipal Popular, expressant la necessitat de cometre la condicionament dels nostres rius, barrancs i sèquies baix la competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
5.2.- Del Grup Municipal Socialista instant al Consell a garantir i generalitzar l’accés als tractaments d’última generació per a les persones afectades per l’ hepatitis C.

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS DURANT ELS DIES 12 AL 30 DE GENER DE 2015 [ 1 ]
3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE)

Gandia, 9 de febrer de 2015

O també pots descarregar-te’l al següent enllanç: Plenari febrer 2015

Arxivat en: Documents, Participació Ciutadana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *