La candidatura Més Gandia, l’alternativa política que engloba Compromís, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i independents de l’Assemblea Més Gandia i col·lectius socials de la ciutat, ha signat aquest matí davant els mitjans de comunicació el codi ètic promogut per l’Assemblea Més Gandia. D’aquesta manera, els candidats i les candidates electes i de lliure designació hauran de defensar els drets en els àmbits social, polític i institucional, ser transparents i verídics en les seues actuacions, així com conseqüents entre els fets i les paraules.
Es comprometen a no obtenir privilegis, ni jurídics ni econòmics derivats del seu càrrec, privilegis que durant molts anys han tingut una part de la classe política i que han fet que s’allunyara dels interessos de la ciutadania.

Totes les persones es comprometen a:

1.- Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional la societat.

2.- Fer declaració patrimonial prèvia al seu nomenament, ser transparents i rendir comptes durant la legislatura i al final d’aquesta, mitjançant la creació d’un portal de transparència municipal.

3.- No podran ostentar el mateix càrrec municipal més de dues legislatures consecutives.

4.- No es quedaran un sou major a tres vegades el salari mínim interprofessional.

5.- No podran duplicar salaris, i hauran de renunciar al seu sou de regidor en cas de tenir un sou major tres vegades el salari mínim interprofessional. Com a conseqüència d’açò no tindran dedicació exclusiva.

6.- Dimitiran si són imputats en el mateix moment i es donarà pas al següent de la llista.

7.- Els regidors electes de Més Gandia respectaran la independència dels treballadors municipals.

8.- Limitaran al màxim els assessors i personal de confiança i eliminaran els cotxes oficials.

9.- El portaveu del grup municipal garantirà la pluralitat intrínseca de Més Gandia.

10.- No realitzaran cap contracte amb empreses i capitals financers que tinguen diners en paradisos fiscals.

11.- Totes les reunions del grup municipal tindran actes públiques.

12.- Els candidats electes i de lliure designació retran comptes a l’Assemblea Més Gandia almenys mensualment, o totes les vegades que la situació política ho obligue, segons el parer de l’equip coordinador de Més Gandia.

13.- En cas d’incompliment d’aquest document l’Assemblea demanarà la seua dimissió, a través del partit que el va nomenar o mitjançant de l’Assemblea Més Gandia en cas de ser independents.