Ple ordinari de novembre 2017: demà dia 16 a les 19h

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 16 de novembre de 2017, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 19 D’OCTUBRE DE 2017 (Ordinària).

2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:
2.1.- Ratificació de l’acord per la JGCG en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2017 (punt 3.7 de l’ordre del dia), pel qual s’aprova la sol·licitud d’adhesió del municipi al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

3.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE):
3.1.- Modificació del règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- Autorització sol·licitada per l’empleat municipal Antoni Josep Deusa Esteve, per compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia amb l’activitat de producció i creació de fotografia artística.
4.2.- Inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc per a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 4779/2017).
4.3.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 5271/2017).
4.4.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 5558/2017).
5.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI ABIENT I SERVEIS URBANS.
Dictamen (art. 70 ROPLE):
5.1.- Quarta pròrroga del termini d’execució del Programa d’Actuació Integrada sector Les Foies (PP-613).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 7 D’OCTUBRE FINS AL
6 DE NOVEMBRE DE SETEMBRE DE 2017 (art. 73 ROPLE).

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

4.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE).
4.1.- Del Grup Municipal PP, sol·licitant reforçar l’Alta Inspecció Educativa en defensa de la protecció dels nostres xiquets. (REGPLE núm. 0056 de 27/10/2017).
4.2.- Del Grup Municipal PP, sol·licitant organitzar i participar en actes amb motiu del 40 aniversari de la Constitució Espanyola (REGPLE núm. 0057 de 27/10/2017).
4.3.- Del Grup Municipal PSPV-PSOE, instant al Govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2017 i a garantir les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana per part del Govern d’Espanya. (REGPLE núm. 0060 de 07/11/2017).
5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CARÀCTER URGENT (art. 78.4 ROPLE).
5.1.- Del Grup Municipal MÉS GANDIA, de rebuis al recurs d’inconstitucionalitat de les lleis de pobresa energètica i funció social de l’habitatge (REGPLE núm. 0061 de 09/11/2017).

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *