– La continuïtat del servei per a l’actual empresa està garantit fins a l’acabament del curs i tutelat per l’Ajuntament, que es farà càrrec de les matriculacions per al pròxim curs.

– El procés d’adjudicació pública del servei de gestió de les escoles infantils per al pròxim curs continua en marxa després que la Junta de Govern Local haja desestimat la proposta de l’empresa guanyadora. Es requerirà la documentació al següent licitador candidat a contractista. És un tràmit formal, sense incidència en la prestació del servei actual.  

 El Govern local de Gandia ha anunciat aquest matí l’inici immediat del calendari de reunions informatives, tant amb les treballadores com els usuaris (pares i mares) de les Escoletes Infantils Municipals. L’objectiu és llançar un missatge de tranquil·litat al voltant de la prestació actual del servei, que està garantit mitjançant un contracte menor amb Marta Moscardó Ferrando fins a l’acabament del curs, és a dir, a l’octubre, en les mateixes condicions que venia prestant-se fins ara. L’Ajuntament vigilarà i tutelarà en tot moment el manteniment del servei públic i es farà càrrec del procés de matriculació, al voltant del mes de maig.

Calendari de reunions:

Dia Hora Lloc Qui?

 

 

23-03-2018 (Divendres)

 

 

18 h

 

Saló de Plenaris (Ajuntament)

 

TREBALLADORES Escoletes

 

26-03-2018 (Dilluns)

 

18 h

 

Saló de Plenaris (Ajuntament)

 

USUARIS de les escoletes del CENTRE HISTÒRIC, RAVAL i BENIPEIXCAR

 

27-03-2018 (Dimarts)

 

18 h

 

Saló d’Actes del GRAU

 

USUARIS de les escoletes de LES ALQUERIES i JOAN XXIII

 

 

28-03-2018 (Dimecres)

 

18 h

 

Saló de Plenaris (Ajuntament)

 

USUARIS de les escoletes de Corea i Santa Anna

 

Procediment formal, sense incidència al servei

Precisament, el contracte menor de gestió buscava garantir la prestació del servei fins que es resolgués el procediment públic de contracte de gestió del servei de les escoles de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Un procediment que continua en marxa, després que la Junta de Govern Local haja rebutjat aquest matí la sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació de la documentació requerida i, per tant, desestimar la proposta de l’empresa guanyadora Marta Moscardó Ferrando. Com a conseqüència, es requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que van quedar classificades les ofertes: Megadiver Socioeducativa SL.

Des del govern local s’insisteix que es tracta d’un procediment formal (article 151.2 del TRLCSP), sense cap incidència en el servei actual, que es manté tal qual, amb el mateix equip professional, preus, etc… I supervisat per l’Ajuntament.