Els regidors de Gestió Responsable del Territori i Serveis Bàsics a la Ciutadania, Xavier Ródenas i Miguel Ángel Picornell, respectivament, han presentat hui una altra iniciativa dins les accions que es realitzen al llarg de l’any per a sensibilitzar la ciutadania sobre les pautes de comportament responsables i cíviques cap al mobiliari urbà i la cura dels parcs i jardins. No en va, la reparació dels desperfectes suposa aproximadament el 40% del pressupost de la contracta de Parcs i Jardins (2’2 milions) i una quantitat també milionària pel que fa als recursos de Serveis Bàsics: reposició de papereres trencades, bancs, fonts, lluminàries, contenidors, etc… Un recursos econòmics que són de la ciutadania i que es podrien dedicar a la millora i el manteniment d’espais. “Cada dilluns ens suposa un esforç econòmic i humà extraordinari tornar al seu lloc la ciutat, a causa, per exemple, dels desperfectes ocasionats durant el cap de setmana. És un tema recurrent a les juntes de districte, a les queixes de la ciutadania, que estem abordant al llarg de la legislatura amb accions comunicatives per transmetre valors de respecte i civisme cap al patrimoni de totes i tots”, ha recordat Ródenas.

Així, seguint aquesta línia, les accions de sensibilització es dirigeixen en aquesta ocasió a la població infantil. Una primera part amb cartelleria en diferents punts de la ciutat, que transmet mitjançant dibuixos infantils pautes de comportament. També s’han editat els quaderns “Aprén pintant pautes de comportament” per a l’alumnat de primer i segon de primària de tots els centres educatius de la ciutat.

“És una iniciativa molt encertada, amb criptogrames molt ben aconseguits. Una manera de despertar consciències, educant. I d’explicar, per exemple, que agredint el mobiliari urbà s’està fent mal també a les butxaques de la ciutadania. Una paperera pot valdre entre 300 i 400 €. Un banc 500/600 €. Un contenidor 750 €… Són exemples perquè ens fem una idea del que costa anualment la reposició d’aquests elements”, ha explicat Picornell.