Després de la fase d’enquestes el el departament d’Urbanisme iniciava ahir dimarts una nova fase del Pla de Regeneració Urbana “Nuclis primitius de la platja” amb el primer dels tres tallers/debats programats. En concret, el d’experts, realitzat als salons de Foment i emès en directe per la pàgina Facebook d’Urbanisme Gandia.

Presentat pel vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete, hi van participar: Luis Sendra Mengual, president del Col·legi d’Arquitectes de la CV; Rafael Temes Cordovez, president del Departament d’Urbanisme de la UPV; Fernando Mut Oltra, Cap de Servei de Coordinació i supervisió de projectes de l’Ajuntament de Gandia; Josep Colomar Gisbert, Cap d’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament; Josep Vicent Gregori, Arquitecte redactor del PGOU de València i Iñaki Romero Fernández de Larrea, Arquitecte-urbanista per l’ETSAM (UPM), especialitzat en GIS i anàlisi urbà.

«El primer taller de la fase participativa per a abordar el pla de regenarió urbana dels Nuclis Primitius de la Platja de Gandia ha permès emmarcar les diferents alternatives de millora de la qualitat urbana d’eixe espai aprofitant l’anàlisi dels resultats de la consulta prèvia que ha suggerit l’augment de les dotacions públiques, l’increment dels espais arbrats i la integració paisatgística amb la finalitzat de donar més valor residencial i paisatgístic a la primera zona que es va organitzar en la nostra platja».

Cal recordar, que el Pla de Regeneració Urbana “Nuclis primitius de la Platja”  és un model d’urbanisme participatiu, nou i pioner al nostre territori, que busca involucrar veïnat, tècnics, sectors productius en el futur d’aquesta zona i treballar en l’objectiu 11 de desenvolupament sostenible, «per tal d’aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles».

Amb cinc objectius: la integració tipològica i paisatgística, modificant la normativa del PGOU de forma que siga possible la coexistència de dues tipologies en la zona… La mobilitat i l’habitabilitat de l’espai públic; l’increment dotacionals; adaptació als efectes del canvi climàtic; i el foment del turisme sostenible i la desestacionalització. 

        Així, en octubre es va acordar la suspensió de llicències i entre desembre i gener es va realitzar la primera fase amb una enquesta-qüestionari en la qual  van participar 112 persones. Pel que fa als resultats, 62 s’han preocupat o interessant per l’ajuste tipològic; 49 pels equipaments; 37 per la peatonalització; 28 pels aparcaments; 28 pel cavi climàtic; 21 per la desestacionalització; 15 per la integració correcta i 15 per les zones verdes.

        A partir dels resultats, un equip multi-disciplinar ha proposat 3 línies que es treballaran en aquesta fase del procés participatiu a partir de tallers i taules redones/debats amb la presència de tècnics, sectors productius i veïnat:

1.- Ajustar la normativa urbanística del PGOU de forma que s’integren les dos tipologies de la zona i permeta la implantació d’usos complementaris per a fomentar la desestacionalització.

2.- Millora de la qualitat de l’espai públic que, després d’un estudi de mobilitat de l’àmbit, puga fomentar-se la peatonalització i la regulació de l’aparcament i la seua adaptació als efectes del canvi climàtic, fomentant la implantació de l’arbrat després de l’alliberament de l’espai ocupat actualment per vehicles.
3.- Implantar usos dotacionals inexistents en la zona que permeten disposar un increment de les dotacions de proximitat.     

6 d’abril: DEBAT / TAULA REDONA. TALLER SECTOR EMPRESARIAL

I PRODUCTIU

18.30 h – 20.30 h.

13 d’abril: DEBAT/TAULA REDONA. TALLER REPRESENTACIÓ CIUTADANA

Representants de l’Associació de veïns de la Platja de Gandia.