Els econacionalistes asseguren que no tenen constàcia que s’haja formalitzat cap compra de terrenys, tal i com es va acordar la darrera legislatura.

Demanen que s’informe a la pròxima Comissió Delegada del Ple d’Arquitectura, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans.

A finals de l’any passat fou aprovat per la Junta de Govern Local l’anomenat Pla d’Adquisició de la Marjal, que va comptar amb el vist-i-plau de tots els grups polítics de l’Ajuntament de Gandia i presentat a l’Assemblea de Regants de la Marjal a principis de març de 2011. L’esmentat Pla havia de posar-se en marxa en el mes d’abril.

Tot i això, des del BLOC-Verds: Compromís de Gandia a hores d’ara no tenen “constància que s’haja formalitzat cap compra”.

És per aquesta raó, que han sol·licitat que a la propera Comissió Delegada del Ple d’Arquitectura, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans se’ls done complida informació sobre:
– nombre de sol·licituds de venda realitzades, característiques de les parcel·les. (tamany, situació…) i modalitat de pagament escollida.
– nombre d’acords tancats amb els propietaris.
– previsions al respecte de les possibles compres.