El BLOC-Verds Compromís presenta un recurs de reposició contra el preu de les activitats culturals

Els econacionalistes demanen que es tinga per presentat en temps i forma (dins del deu dies d’exposició pública a què obliga l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics) el present RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord de la Junta de Govern Local de Gandia de data 14 de novembre, d’aprovació de la fixació de preus de les activitats culturals, tot i demanant que s’anul·le l’acord i s’encete novament el procediment establert, tot i redactant i acompanyant la memòria econòmica i financera (amb tots els seus apartats) a què obliga l’Ordenança i obrint un període d’exposició pública per poder examinar l’expedient com estableix l’article 4.2 de l’ordenança en vigor.

La Junta de Govern Local de la ciutat de Gandia, en reunió celebrada el passat 14 de novembre, va aprovar la fixació de preus de les activitats culturals i la seua publicació al taulers d’anuncis.

L’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, actualment vigent, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de 17 de novembre de 1989, i que va entrar en vigor l’1 de gener de 1990 estableix (a l’article 4.2) l’obligació d’exposició al públic durant deu dies per formular al·legacions i suggeriments, període que no obri l’acord de la Junta de Govern.

La mateixa Ordenança obliga en el seu article 5 a que “tota proposta d’establiment, fixació o modificació de preus públics vaja acompanyada d’una memòria econòmica i financera que, almenys, haurà de preveure els següents aspectes: a) justificació de l’import dels preus que es proposen; b) grau de cobertura financera dels costos econòmics; c) previsions pressupostàries oportunes.

A la Comissió d’Hisenda de 10 de novembre de 2011 no constava cap de la documentació preceptiva esmentada anteriorment, com tampoc consta que fora acompanyada en la sessió de la Junta de Govern Local de 14 de novembre

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *