foto: Safor Guia

Els econacionalistes sol·liciten que s’encarregue un estudi per dissenyar un altre edifici, més modest i, potser, més funcional, aprofitant el més de milió i mig d’euros construïts.

Josep M Moya: “A hores d’ara, l’estructura del que havia de ser l’edifici Innova ens colpeja tots els dies, recordant-nos que encara es pot salvar el projecte”.

Gandia, 1 de juny de 2012.- Una de les primeres decisions preses pel govern del PP fou la renúncia al projecte Innova, un espai destinat a la investigació aplicada a l’empresa, de la que participaven el propi ajuntament i la Universitat Politècnica de València.
És evident que la situació de les finances municipals (actuals i futures) reclamaven una anàlisi de la viabilitat de tots els projectes i també és ben cert que, en el cas que ens ocupa, podíem qüestionar-nos si calia un edifici tan aparatós i costós com el que s’estava construïnt. Però això no era obstacle per salvar el contingut del projecte, de la idea.
A hores d’ara, l’estructura del que havia de ser l’edifici Innova ens colpeja tots els dies, recordant-nos que encara es pot salvar el projecte.
Per això, preguem que es mamprenga la idea i s’encarregue un estudi per dissenyar un altre edifici, més modest i, potser, més funcional, aprofitant el més de milió i mig d’euros construïts.