La nova demagògia del PP

El passat 15 de febrer el Consell de Ministres aprovà una proposta sobre l’avantprojecte de llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local que suposa un pas enrere en la concepció de l’administració local i la seua autonomia.

Amb la més que repetida excusa de l’estalvi i de les retallades, el Partit Popular ens torna a proposar un model d’administració provincial i provincianista, on es potència la gestió indirecta i la privatització de l’Administració Local i s’allunya la gestió local dels seus principals usuaris, els ciutadans i ciutadanes.

Aquesta llei suposara la desaparició de molts serveis que actualment es presten a nivell municipal. Empodera les diputacions, moltes de les quals tenen un funcionament arbitrari, partidista i poc transparent democràticament.

La reforma que proposa el govern del PP parteix d’un concepte erroni: les Diputacions han d’estar per damunt dels ajuntaments, és a dir, volen prevaler la democràcia indirecta (la no electa pel poble) per sobre dels vertaders representants, aquells que han estat escollits per la ciutadania per a governar als seus ajuntaments, és a dir, els regidors i regidores.

Mentre nosaltres, la gent del Bloc-Compromís, optem per rescatar persones, el Partit Popular ha optat per rescatar a les Diputacions, per així concentrar el poder en el bipartidisme i propiciar polítiques caciquils.

Amb este canvi anunciat, competències com la Sanitat, l’Educació, el Benestar Social o la Cultura passaran a ser únicament de titularitat autonòmica i, EPAs, Conservatoris, Escoles de Música, Escoletes Infantils, programes de Benestar Social referits a la Dona, la Joventut, l’Atenció als majors, el programa de teleassistència, el de Menjar a Casa, etc…) estaran en perill de desaparèixer si no les transfereix Conselleria dotades pressupostàriament.

Respecte a la reducció dels salaris dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, esta reforma no és més que una proposta demagògica i anecdòtica, menyspreant la seua llavor i el seu paper com a representants elegits democràticament de forma directa. Un estalvi introduït en els salaris, que apenes suposa el 2% d’allò que es pretén estalviar. Les conseqüències de l’aprovació d’esta llei i la seua aplicació seran nefastes en el nostre municipi, quant a reducció de serveis, pèrdua d’ocupació i augment del cost per a la ciutadania. És per això que el Bloc-Compromís ens oposem a esta reforma de l’Administració local i apostem per un model més proper al ciutadà, un model que rescate persones i que acabe amb l’enxufisme i la demagògia. Cal reinventar la democràcia real.

(Opinió, per Lorena Milvaques a saforguia.com)

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *