Quatre anys després, els contenidors soterrats de vidre i paper continuen inutilitzats sense que cap dels dos governs que hi ha hagut els done solució.

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Gandia ha demanat hui al govern local que done solució “d’una vegada per totes” als contenidors soterrats de reciclatge (de vidre i paper) que es van instal·lar fa més de quatre anys al carrer Barranc de Beniopa quan es va remodelar i que, a hores d’ara, “continuen inutilitzats, perquè eren incompatibles amb els camions de recollida de fem. Pensem que durant aquest període hi ha hagut temps més que suficient per buscar una fórmula, i més, tenint el compte l’elevat cost, tal i com denuncia reiteradament el veïnat”.