aor_1780-copia

  • Els propietaris dels animals extraviats no hauran d’acudir a cap centre per recollir la seua mascota, ja que serà la mercantil que sha adjudicat el servei qui el porte al domicili del propietari
  • El tècnic municipal encarregat de la contracta podrà acceder al centre en qualsevol moment per controlar el bon estat dels animals i el consistori crearà un Consell Animalista de seguiment on sintegraran els representants polítics i els col·lectius i associacions pro-animals que ho desitgen
  • L’empresa posarà en marxa un servei d’atenció de 24 hores amb la qual cosa s’eviten els problemes que generava l’horari establert anteriorment

El Regidor Delegat de Gestió Responsable del Territori, Xavier Ródenas, ha comparegut en roda de premsa per informar de l’última Mesa de Contractació que va tenir lloc ahir a l’Ajuntament de Gandia i on es va abordar l’últim dels passos del procés d’adjudicació del servei de recollida d’animals que ha estat atorgat a l’empresa Seproanimal SL, única mercantil que es va presentar al concurs.

Referent a això Ródenas ha declarat que segons els tècnics municipals ha estat el procés de contractació més transparent i la Mesa de Contractació més llarga que s’ha donat mai a l’Ajuntament de Gandia. En total s’han realitzat huit reunions quan el normal en són tres. En aquest cas, vull agrair al govern que ha defensat el procés davant les falses acusacions que s’han fet per parts interessades. Volem deixar clar que s’ha portat un procés amb totes les garanties i que l’empresa ja ha manifestat que en cap cas se sacrificaran animals assumint tots els punts que marcava el plec de condicions. A més, ha afegit nous documents on es garantix el sacrifici zero i on només se sacrificarà aquells animals que per malaltia o situacions extremes, estiguen patint. En aquestes situacions només s’aprovarà en el cas que un comité format per l’empresa, un veterinari i l’ajuntament ho aproven.

El regidor ha explicat que en qualsevol moment, el tècnic encarregat de vigilar la contracta podrà accedir a les instal·lacions per comprovar l’estat dels animals i que la mercantil implantarà un servei de control a través del web per a l’Ajuntament on en tot moment es tindrà informació dels animals que estiguen al centre, garantint el seu bon estat.

Un altre dels aspectes és que l’empresa ha manifestat la seua intenció de mantindre un centre de treball a la ciutat quan es formalitze el contracte. En aquest espai els animals romandran 10 o 15 dies i en el cas que no es trobe un propietari seran traslladats a un altre centre.

Sobre aquest punt, Ródenas ha destacat les millores que ha presentat la mercantil i que consistiran en un servei de 24 hores que evitarà els problemes que generava l’horari establert anteriorment i que obligava en alguns casos a què els animals es quedaren a les dependències de la Policia Local que no compta amb les instal·lacions necessàries. La segona millora presentada evitarà que el propietari haja d’acudir al centre, ja que l’empresa és el lliurarà al seu domicili en cas d’haver-ho extraviat i facilitant així un ràpid procés de retorn de l’animal.

Finalment, Ródenas ha recordat que es posarà en marxa el Consell Animalista que realitzarà un seguiment transparent de la contracta on podran participar totes les entitats vinculades amb el món animal que així ho manifesten.