Les funcionàries víctimes de la violència de gènere podran traslladar-se a una altra administració

– L’Ajuntament de Gandia s’adhereix al conveni entre la Generalitat i la FVMiP per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques.

– Per a fer efectiva i garantir la seua protecció o el seu dret a l’assistència social integral podran ocupar un lloc de treball provisional, d’idèntica categoria laboral i econòmica, a qualsevol municipi del territori valencià. Es reserva la plaça d’origen mentre es soluciona la seua situació. La informació del nou destí és confidencial.

– Es tracta d’una mesura efectiva, ràpida, discreta i que es suma altres posades en marxa per l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, com ara la creació de la Comissió de Seguiment de la Violència de Gènere, la preferència de les dones víctimes en els plans d’ocupació, o amb la nova Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte i les seues novetats.

– Milvaques ha assenyalat que s’està treballant també des de la Conselleria de Justícia perquè en un futur la mesura puga afectar també a les treballadores de l’administració estatal en territori valencià. “Tan de bo s’estengués també a les empreses privades, tot i que som conscients de les dificultats”, ha conclòs la vicealcaldessa.

La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Lorena Milvaques, i el regidor d’Administració Pública, Modernització i Govern Obert, José Manuel Prieto, han anunciat l’aprovació a la Junta de Govern Local, a proposta del departament d’Igualtat, de l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia  al conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques, publicat al DOGV el 13 novembre passat.

Així, les empleades públiques, en aquest cas de l’Ajuntament, víctimes de violència de gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de treball on estaven prestant serveis per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l’assistència social integral, tindran dret al trasllat a una altra administració pública dins el territori valencià.

El trasllat es podrà efectuar una vegada que s’acredite la situació de violència de gènere mitjançant qualsevol resolució judicial o informe de la Fiscalia que reconega -encara que solament siga de manera incidental- l’existència d’un acte de violència sobre la dona.

El canvi de lloc de treball no suposarà minvament alguna en la remuneració salarial de la víctima respecte al lloc que ocupava en el seu lloc d’origen.

També es reconeix el dret al trasllat laboral a aquelles empleades i empleats públics que tinguen sota la seua pàtria potestat, tutela o acolliment a una menor o a una persona amb discapacitat que tinga la condició de víctima de violència de gènere i aqueixa situació aconselle un canvi de localitat de la residència familiar.

“A més, s’han adoptat els mecanismes necessaris per a protegir la intimitat de les afectades, de manera que no transcendisca l’existència d’una fórmula especial de mobilitat o qualsevol altra dada del que es deduïsca la situació de víctima de violència masclista. L’adscripció al nou lloc de treball de l’emprada víctima de violència de gènere tindrà caràcter provisional, fins que es resolga la seua situació, i en qualsevol cas es mantindrà la reserva sobre el lloc de treball del que fóra titular amb destinació definitiva. La resolució de trasllat es tramitarà amb caràcter preferent sobre la resta”, ha assegurat Prieto.

El trasllat per violència de gènere tindrà la consideració de trasllat forçós, per la qual cosa les despeses i indemnitzacions que, si escau, corresponguen a l’empleada pública seran a càrrec de l’organisme d’origen.

L’adhesió de l’Ajuntament de Gandia a l’esmentat conveni es va negociar favorablement en la Mesa de Negociació de les Condicions de Treball Comunes al Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Gandia el 14 de juny passat. “Vull agrair el suport unànime de les forces sindicals de l’Ajuntament”.

Per la seua banda, la vicealcaldessa ha assegurat que aquest acord és un gran avanç, una solució més als problemes que crea la violència masclista i es suma també a altres iniciatives del govern local com ara la creació de la Comissió de Seguiment de la Violència de Gènere, amb els plans d’ocupació, on s’afavoreix també a les dones víctimes, amb la nova Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte i les seues novetats. Es genera un greu problema quan una dona ha d’abandonar el seu lloc de residència i treball perquè es posa en perill la seua vida. Per tant, com a regidora d’Igualtat estic molt satisfeta que açò siga, per fi, una realitat gràcies a la Generalitat i la FVMiP. És el compromís de l’administració local de Gandia per lluitar, no solament contra la violència de gènere, sinó també contra els efectes perversos que té aquest terrorisme masclista exercit contra les dones treballadores que veuen cercenada la seua llibertat de treballar on volen per culpa dels terroristes que coarten la seua capacitat. Es tracta de tenir una administració decent que lluita per la igualtat i el respecte cap a totes les persones.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *