Ple ordinari de gener 2018

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 25 de gener de 2018, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE 21 DE DESEMBRE DE 2017 (Ordinària) I 15 DE GENER DE 2018 (extraordinària).

2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:
2.1.- Acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de 15 de gener de 2018, sobre l’inici dels tràmits administratius per aprova un protocol d’agermanament entre els municipis de Gandia i Fano (Itàlia).

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
3.1.- Autorització sol·licitada per l’empleat municipal José Ignacio Donet Enguix per compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia com a policia local, amb l’exercici de l’activitat privada de l’advocacia.
3.2.- Autorització sol·licitada per l’empleat municipal Miguel Ángel Valcárcel Moreno per compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Gandia com a policia local, amb l’exercici de l’activitat privada de l’advocacia.
3.3.- Inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig per a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 6834/2017).
3.4.- Modificació de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Gandia en relació amb el lloc de treball 15/012, de Coordinador Esportiu.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS.

2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL SR. E. VICENTE TODOLÍ FEMENIA EN EL QUE INSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA REVOCACIÓ, A PETICIÓ PRÒPIA, DE LA DELEGACIÓ CONFERIDA EN EL SEU DIA DE LA SECRETARIA DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PARE LEANDRO CALVO.

3.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE DESEMBRE DE 2017 FINS AL 16 DE FEBRER DE 2018 (art. 73 ROPLE).

4.- DACIÓ DE COMPTES DE DECRETS QUE AFECTEN A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (art. 73 ROPLE).
4.1.- Decret núm. 0029 de 09/01/2018, pel qual es designen els membres integrants del Consell Escolar Municipal.

5.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

6.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE).
6.1.- Del Grup Municipal Popular, instant a les administracions competents a impulsar el tren de la costa. (REGPLE núm. 0066 de 27/12/2017).
6.2.- Del Grup Municipal Popular, exigint que es mantinga la presó permanent revisable (REGPLE núm. 0002 de 11/01/2018).

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *