28 de juny de 2018

“Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets”. Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la Declaració Universal de Drets Humans i és l’inqüestionable fonament que regeix el treball de les Corporacions Locals, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció dels drets i deures de totes les persones que viuen en els nostres territoris.

Quan es compleixen 70 anys de l’aprovació del document declaratiu aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides, 65 anys des de l’aprovació del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i 39, des de la seua ratificació per Espanya,
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies s’adhereix, un anys més, a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI com a part del seu compromís amb la igualtat de tracte i d’oportunitats com un principi fonamental i una tasca prioritària per a les Administracions locals.


El 28 de juny, en record als disturbis de Stonewall (Nova York), celebrem el reconeixement formal dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuales, transexuales i intersexuals fonamentat en valors universals i democràtics com la igualtat, el respecte, la diversitat i la llibertat i, al mateix temps, lamentem que aquest pas no s’haja produït a nivell mundial, ni de manera plena. Lamentem també que en molts casos el reconeixement dels seus drets no passa de ser un reconeixement formal, que per desgràcia en ocasions no és suficient garantia per a aquestes persones que els seus drets siguen efectivament respectats.

Reconeixem les moltes mesures que des de diferents àmbits es vénen duent a terme per a recolzar a les víctimes i per a modificar actituds i ens solidaritzem amb totes les persones que han patit mostres d’intolerància, discriminació i violència.

Les Corporacions locals espanyoles seguim compromeses amb el desenvolupament i implementació de polítiques i serveis públics vetlant per una garantia d’igualtat efectiva amb independència de la seua orientació sexual i identitat de gènere, com a element essencial
per a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

Som, les Entitats locals, la porta d’entrada i primer termòmetre de les necessitats de la ciutadania i salvaguarda de la convivència ciutadana i no discriminació de totes les persones, amb independència de la seua raça, sexe, edat, procedència i condició sexual, representem un dels tres pilars fonamentals sobre els quals descansa l’estructura del nostre Estat i contribuïm de forma inequívoca a l’estat de benestar.

Reclamem el nostre paper com a agents essencials en el disseny i el desenvolupament de polítiques transversals i estratègiques que garantisquen la igualtat de tracte, en dignitat i en drets.

Per tot açò, els Governs Locals reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies:

– Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens vam sumar a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seua identitat sexual i/o de gènere i de la seua orientació sexual.

– Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere, reconeixent els avanços en aquest marc, al mateix temps que reiterem la nostra ferma determinació d’avançar en la superació de les barreres que encara perviuen avui dia.

– Reclamem el reconeixement a l’alt grau de compromís assumit en l’organització i prestació de serveis essencials i als canvis i innovacions, nous enfocaments i metodologies que continuem incorporant per a assegurar l’excel·lència, disponibilitat i qualitat que la ciutadania demanda i requereix.

– Constatem la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i la no discriminació de les persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d’atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació, que facen de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual en totes les seues manifestacions.

– Condemnem qualsevol tipus d’agressió, incloent tant la violència física com la verbal, la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBI i ens comprometem a continuar treballant en la informació i formació de la Policia Local.

– Afirmem que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els Ajuntaments. Per aqueix motiu, reivindiquem la necessitat de dotar a les Entitats Locals de les competències en aquesta matèria així com de suficients mitjans i recursos per a, en col·laboració amb el Govern central i les Comunitats Autònomes, assegurar la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per a garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i ciutats.

Gandia, està orgullosa de la seua Diversitat. Bon dia de l’Orgull Lgtbi a totes i a tots !